Europas fremste eksperter til Operaen

Europas fremste eksperter til Operaen

Statsbygg er med i et stort forskningsprosjekt i EU som skal utvikle materialer og metoder for å ta vare på steinen i monumentalbygg. Operaen i Oslo skiller seg ut ved å være det eneste moderne bygget i prosjektet. Bevaring av operaen blir tema når noen av Europas fremste eksperter samles i Oslo i juni.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Statsbygg er med i et stort forskningsprosjekt i EU som skal utvikle materialer og metoder for å ta vare på steinen i monumentalbygg.

Utvikle metoder for restaurering og bevaring

Det hvite marmordekkede bygget i Bjørvika i Oslo er viden kjent. Så da det italienske forskningsinstituttet INTSM skulle sette sammen et konsortium til Horisont 2020-prosjektet Nano-Cathedral, tok de kontakt med Den Norske Opera & Ballett. Statsbygg som forvalter operabygget, så muligheten til å få ny kunnskap om bevaring av den velkjente Carrara-marmoren.

Målet for prosjektet er å utvikle metoder for restaurering og bevaring av representative bygg med ulike steintyper og klima ved hjelp av nanoteknologi. Resultatene skal kunne brukes på både klassiske bygg og moderne bygg i stein.

Løsningen finnes i nanopartikler

[factbox id="1"]

En del av prosjektet skal utvikle nye materialer med nanopartikler i vannløsninger og prøve ut produkter som allerede er på markedet. En annen del er å utvikle nanokompositter som kan brukes til overflatebehandling.

Prosjektet skal munne ut i veiledere for behandling av ulike typer overflater ut fra egenskaper i steinmateriale, nedbrytningsmønster og mikroklimatiske forhold.

Norge bidrar med den hvite marmoren på Operaen i nordisk klima. I de fem øvrige partnerlandene Italia, Spania, Tyskland, Østerrike og Belgia er monumentalbyggene eldre kirkebygg. Nano-Cathedral skal også bevare kulturhistoriske verdier i Europa.

For å dele kunnskap

- Derfor inviterer vi europeiske arkitekter og eksperter innen kulturarv, bevaring, nanoteknologi og fagfolk som arbeider med konservering og restaurering til Operaen, sier Resty Garcia, prosjektleder i Statsbygg.

Ekspertene kommer for å dele kunnskap om hvordan klassiske og moderne steinbygninger kan vedlikeholdes ved hjelp av nanoteknologi. Målet er å finne gode løsninger for blant annet å holde operataket i Bjørvika hvitt.

Åpen

- Konferansen er gratis og åpen for alle med interesse for bevaring og restaurering. Det er begrenset med plasser, så her gjelder det å melde seg på raskt, sier Resty.

Operahuset er det eneste nyere monumentalbygget som er med i forskningsprosjektet – i selskap med berømte Kölnerdomen i Tyskland, Sint Baafs Katedralen i Belgia, Stefandomen i Østerrike, Duomo de Pisa i Italia og Katedral de Sta. Maria i Spania.

NanoCathedral

Les mer om prosjektet her.

EIENDOMSFORVALTNING/20. november 2018

Skal forvalte verdens høyeste trehus

Usbl har sikret seg forvaltningskontrakten på verdens høyeste trehus. Mjøstårnet i Brumunddal, hvor Arthur Buchardt er byggherre, vil rage hele 84,5 meter over bakken. Når bygget står ferdig skal Usbl sørge for både etablering og forvaltning videre. Les hele saken

Til toppen