Europas fremste eksperter til Operaen

Europas fremste eksperter til Operaen

Statsbygg er med i et stort forskningsprosjekt i EU som skal utvikle materialer og metoder for å ta vare på steinen i monumentalbygg. Operaen i Oslo skiller seg ut ved å være det eneste moderne bygget i prosjektet. Bevaring av operaen blir tema når noen av Europas fremste eksperter samles i Oslo i juni.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Statsbygg er med i et stort forskningsprosjekt i EU som skal utvikle materialer og metoder for å ta vare på steinen i monumentalbygg.

Utvikle metoder for restaurering og bevaring

Det hvite marmordekkede bygget i Bjørvika i Oslo er viden kjent. Så da det italienske forskningsinstituttet INTSM skulle sette sammen et konsortium til Horisont 2020-prosjektet Nano-Cathedral, tok de kontakt med Den Norske Opera & Ballett. Statsbygg som forvalter operabygget, så muligheten til å få ny kunnskap om bevaring av den velkjente Carrara-marmoren.

Målet for prosjektet er å utvikle metoder for restaurering og bevaring av representative bygg med ulike steintyper og klima ved hjelp av nanoteknologi. Resultatene skal kunne brukes på både klassiske bygg og moderne bygg i stein.

Løsningen finnes i nanopartikler

[factbox id="1"]

En del av prosjektet skal utvikle nye materialer med nanopartikler i vannløsninger og prøve ut produkter som allerede er på markedet. En annen del er å utvikle nanokompositter som kan brukes til overflatebehandling.

Prosjektet skal munne ut i veiledere for behandling av ulike typer overflater ut fra egenskaper i steinmateriale, nedbrytningsmønster og mikroklimatiske forhold.

Norge bidrar med den hvite marmoren på Operaen i nordisk klima. I de fem øvrige partnerlandene Italia, Spania, Tyskland, Østerrike og Belgia er monumentalbyggene eldre kirkebygg. Nano-Cathedral skal også bevare kulturhistoriske verdier i Europa.

For å dele kunnskap

- Derfor inviterer vi europeiske arkitekter og eksperter innen kulturarv, bevaring, nanoteknologi og fagfolk som arbeider med konservering og restaurering til Operaen, sier Resty Garcia, prosjektleder i Statsbygg.

Ekspertene kommer for å dele kunnskap om hvordan klassiske og moderne steinbygninger kan vedlikeholdes ved hjelp av nanoteknologi. Målet er å finne gode løsninger for blant annet å holde operataket i Bjørvika hvitt.

Åpen

- Konferansen er gratis og åpen for alle med interesse for bevaring og restaurering. Det er begrenset med plasser, så her gjelder det å melde seg på raskt, sier Resty.

Operahuset er det eneste nyere monumentalbygget som er med i forskningsprosjektet – i selskap med berømte Kölnerdomen i Tyskland, Sint Baafs Katedralen i Belgia, Stefandomen i Østerrike, Duomo de Pisa i Italia og Katedral de Sta. Maria i Spania.

NanoCathedral

Les mer om prosjektet her.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen