Europas største pågående byggeprosjekt i Oslo

Europas største pågående byggeprosjekt i Oslo

Statsbygg bygger nytt nasjonalmuseum på Vestbanen i Oslo og har med seg Rambøll som rådgiver i alle tekniske fag på prosjektet.

  • breeam
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

[factbox id="1"]

Det nye Nasjonalmuseet i Oslo er Europas største pågående byggeprosjekt. Tomten til det nye museet har et bruttoareal på 54.600 m2 og vil koste 5,7 mrd. Bygget skal romme kunstsamlingene fra Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet og Museet for Samtidskunst.

- Prosjektet blir et monumentalt bygg for kunst som skal tiltrekke publikum fra hele verden. Derfor må løsningene som velges ha de riktige egenskapene for å oppfylle prosjektets mål, sier projektleder Ivar Barstad fra Rambøll.

Skal være et mønsterprosjekt på klima og energi

Det er Kleihues + Schuwerk som har tegnet det nye museumsbygget. Bygget skal ha en lysende alabasthall, noe som gir bygget et slående arkitektonisk uttrykk. Alabasthallen relaterer seg til de eksisterende monumentene i området (Rådhuset og Akershus festning).

Bygget skal være et mønsterprosjekt på klima og energi. Målet er en 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp gjennom byggets levetid i forhold til dagens nivå. Det skal utarbeides en kvalitetsoppfølgingsplan og et klimagassregnskap som en integrert del av planleggings-, prosjekterings- og byggeprosessen.

ARKITEKTUR/21. juni 2018

Arealeffektive boliger med god standard

– Som arkitekter med stor andel boligprosjektering opplever vi i økende grad at byggherre ønsker å tilrettelegge for små boliger, og at vi må tegne svært arealeffektive planløsninger. Boligprisen i Oslo og andre store byer øker dramatisk og det er stor etterspørsel etter å bo sentralt. Samtidig er det en økende andel enslige husholdninger/endrede preferanser etc., som etterspør mindre arealer. Derfor har Hille Melbye Arkitekter utarbeidet en forskningsrapport som tar for seg disse temaene. Les hele saken

Til toppen