Få boliger skaper rekordpriser

Få boliger skaper rekordpriser

Antallet byggetillatelser øker, men det gjør også prisene. Bare høyere byggeaktivitet kan hindre nye prisrekorder, mener bransjeaktører.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Fra oktober 2015 til september 2016 har det vært en økning i byggetillatelser på 20 prosent sett mot forrige tolvmånedersperiode, ifølge SSB. Det betyr at totalt antall igangsettelsestillatelser det siste året er på 35 100 nye boliger.

Leiligheter står for den største veksten, forteller Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

– De siste tolv månedene er det høyeste antall igangsettelser vi har målt fra 2010 og frem til nå. Det er da leiligheter vi ser står for den største veksten når det gjelder salg, med en økning i antall på 26 prosent sammenlignet med i fjor, sier Per Jæger.

På noe kortere sikt har antallet planlagte boliger imidlertid variert kraftig. Fra august til september i år gikk antall igangsettelsestillatelser til nye boliger ned med hele ni prosent, ifølge SSB. Dette i kontrast til juli og august, hvor tillatelser gikk opp med tolv prosent.

Få boliger driver priser

Nå raser debatten rundt prisvekst i boligmarkedet og hvordan denne skal begrenses. Spesielt i tilflyttingsområder så som Oslo kommune er prisøkningen betydelig.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, mener at markedet vil justere seg over tid.

- Tallene for igangsetting vil variere fra måned til måned, men sett over noe tid er det en klar trend i at igangsettingen øker. Salgstallene er nær rekordhøy nå, og dette vil etter hvert gi tilsvarende utslag i igangsettingstallene.

Varm oktober

En prisøkning på 1,4 prosent i oktober er et klart tegn på et opphetet boligmarked. Oktober er vanligvis en svak måned for boligprisøkning, men årets måned har vært et unntak. I Oslo og Drammen er økningen sterkest. Det betyr at boligprisene nå er 12 prosent høyere enn for ett år siden.

- For å forhindre at boligprisene fortsetter å stige slik vi har sett på i Østlandsområdet de siste par årene, må vi møte den forventede befolkningsveksten med boligbygging. Det tar dessverre for lang tid å bevege tilbudssiden, noe som gjør at vi nå er inne i en periode med høy prisvekst, sier Dreyer.

Per Jæger mener den manglende utbyggingen i Oslo-området avhenger av én faktor.

- Det handler om regulering, regulering og regulering. Det er nok kapasitet til å bygge mer, men da må det også bygges på langt flere områder enn det gjøres i dag. Vi kan bygge oss ut av prispresset, men da bør det igangsettes 14-15 000 per år bare i Oslo. Det er vi ikke i nærheten av nå, avslutter administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Til toppen