Færre vil kjøpe svart i Norge

Færre vil kjøpe svart i Norge

Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomis (SMSØ) spørreundersøkelse om nordmenns bruk av svart arbeid viser at færre oppgir å ha betalt svart, færre sier de har vurdert å betale svart og færre kjenner noen som har betalt svart.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I årets undersøkelse svarte 14 prosent at de hadde kjøpt svart arbeid de siste to årene, mens det var 23 prosent i 2009. I år svarte 34 prosent at de kjenner noen som har kjøpt svart de siste to årene, mens det var 43 prosent i 2009.

[img id="1"]

- Undersøkelsen viser at holdningene til svart arbeid er i endring. Vi ser en positiv utvikling, men vi kan ikke slappe av i vårt holdningsskapende arbeid. Vi må fortsatt arbeide for å gjøre det enkelt for private og bedrifter å handle rett, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

- Vi arbeider blant annet med å forenkle rapporteringen. Vi informerer også om regelverket, som for eks. at kjøperen har et medansvar for unndratt skatt og avgift når det betales over 10 000 kroner i kontant. I undersøkelsen hadde bare 31 prosent kjennskap til regelen om medansvar, sier Holte.

Blant de som ikke har kjøpt svart arbeid, svarte 10 prosent at de har vurdert å gjøre det  i løpet av de siste to årene. I 2009 var det 20 prosent som hadde vurdert å betale svart. Undersøkelsen viser at når du først kjøper svart er det ti ganger mer sannsynlig at du gjør det igjen.

Mest svart arbeid innen renhold og snekkerarbeid

De fleste som oppgir å ha betalt svart, har kjøpt renhold og snekkerarbeid. Deretter følger transporttjenester, mekaniker og malerarbeid. Men det er et mindretall av befolkningen som oppgir å ha betalt svart for disse tjenestene. Av de 9 prosentene i undersøkelsen som oppgir å ha kjøpt renholdsarbeid, oppgir 23 prosent ar de hadde handlet svart. Av de 17 prosentene i undersøkelsen som hadde kjøpt snekkerarbeid, svarte 11 prosent at de hadde betalt svart.

[img id="2"]

De fleste som kjøper svart arbeid gjør det fra private. Bare 15 prosent oppga å ha kjøpt svart fra et firma. Svart arbeid formidles i stor grad via kjente – seks av ti oppga dette som kanal for formidling av svart arbeid. Det var 6 prosent som oppga sosiale medier som kanal for å ha kjøpt svart, og det samme for anbudstjenester på nett.

Fem prosent av befolkningen sa at de selv har jobbet svart i løpet av de siste to årene.

Opinion gjennomførte spørreundersøkelsen for Samarbeid mot svart økonomi og Skatteetaten. De intervjuet 2007 personer i mai og juni i år. Undersøkelsen ble gjennomført for femte gang siden 2006.

EIENDOMSFORVALTNING/20. november 2018

Skal forvalte verdens høyeste trehus

Usbl har sikret seg forvaltningskontrakten på verdens høyeste trehus. Mjøstårnet i Brumunddal, hvor Arthur Buchardt er byggherre, vil rage hele 84,5 meter over bakken. Når bygget står ferdig skal Usbl sørge for både etablering og forvaltning videre. Les hele saken

Til toppen