Fall vanligste arbeidsulykke i fjor

Fall vanligste arbeidsulykke i fjor

I 2017 var fall den vanligste ulykkestypen i arbeidslivet. Av nærmere 22 000 arbeidsulykker som ble rapportert, var om lag en femtedel ulykker som følge av fall, skriver SSB.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I 2017 ble det rapportert i alt 21 937 arbeidsulykker til NAV fra ulike deler av arbeidslivet i Norge. Sammenliknet med 2016 innebærer det en reduksjon på 522 arbeidsulykker, eller 2,3 prosent, skriver Statistisk sentralbyrå på sine nettsider.

Fallulykker dominerer

I 45 prosent av tilfellene medførte arbeidsulykkene langvarig fravær, mens ulykkene i de resterende 55 prosent av tilfellene resulterte i kortvarig fravær.

Som foregående år er fall den vanligste ulykkestypen i norsk arbeidsliv i 2017. Fall er den mest rapporterte ulykkestypen innenfor næringsgrupper som gjerne blir assosiert med ulykker i arbeidslivet, som eksempelvis bygg- og anleggsvirksomhet og transport og lagring.

Mer oppsiktsvekkende er det kanskje at fall dominerer som ulykkestype innenfor undervisning, offentlig administrasjon og sosialforsikring, og personlig tjenesteyting.

Flest alvorlige arbeidsulykker i transport og lagring

Siden statistikk om arbeidsulykker ble opprettet i 2014 har antall rapporterte ulykker som gir kortvarig fravær, sunket gradvis fra rundt 14 000 til omtrent 12 000.

I samme periode har tallet på ulykker som har medført langvarig fravær, holdt seg mer stabilt rundt 10 000.

I 2017 var det i alt 8 rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte i Norge, mens 3,6 ulykker per 1 000 ansatte endte i langvarige fravær fra jobb. Fordelt etter næring var forholdstallet for arbeidsulykker med langvarig fravær høyest i transport og lagring med 6,3 ulykker per 1 000 ansatte.

Det er stor variasjon mellom ulike næringer.

 

TRE/10. desember 2018

Mener prefabrikkert konstruksjon er en bedre måte å bygge på

Blueprint Robotics produserer prefabrikkerte, tilpassede treelementer til husbygging. Alle elementene inkluderer Kerto® LVL-produkter (laminert finertre) fra Metsä Wood. Begge selskapene mener at prefabrikkert trekonstruksjon kan gjøre byggeprosessen rask, enkel og grønn. Les hele saken

Til toppen