Får landets første Powerhouse ungdomsskole

Får landets første Powerhouse ungdomsskole

Norges mest miljøvennlige skole, Powerhouse Drøbak Montessori ungdomsskole, skal stå ferdig til skolestart neste år. Over livsløpet vil skolen produsere mer energi enn den bruker.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Ungdomsskolen har 60 elever fordelt på 8.- 10. klasse og ligger i naturskjønne omgivelser høyt over fjorden nordøst for Drøbak sentrum. Det nye bygget er utformet slik at brukernes forståelse for menneskets samhørighet med naturen styrkes.

[factbox id="1"]

- Vår visjon er «læring gjennom opplevelse», noe som vektlegges gjennom elevaktivitet og tverrfaglighet. Vi tror bygget vil tilrettelegge for økt forståelse for, undring over og respekt for naturen. Vi gleder oss til å flytte inn i Norges mest miljøvennlige skole, sier Mervi Flugsrud fra Drøbak Montessori stiftelse.

Optimale løsninger kutter drastisk i energibruken

Skolen skal årlig produsere nærmere 30 500 kWh energi gjennom solstrømproduksjon. Bygningskroppen gjennomskjæres av en skråstilt skive; en såkalt «solskive». Solskiven henter ren luft inn og bruker skorsteinseffekten til å føre avkastluften ut. For å oppnå maksimal effekt av solcellene, orienteres solskiven rett mot sør med en helning på 33 grader. Solskiven skaper også sosiale og pedagogiske arenaer i form av utvendige og innvendige amfier og trapper som er styrende for skolens romlige organisering og logikk. Skolens løsninger for oppvarming, kjøling og ventilasjon bygger på prinsippene fra Powerhouse Kjørbo, men er videreutviklet og optimalisert med tanke på byggets funksjon og kostnadsramme.

- Utformingen springer ut av energikonseptet, tomtens egenskaper og Montessoriskolens pedagogikk i tillegg til en stram økonomisk ramme. Arkitekturen er tenkt som et sosialt og pedagogisk redskap, oppbygd rundt Powerhousekonseptet som det sentrale formgivende elementet, sier Kjetil Trædal Thorsen i Snøhetta.

[factbox id="2"]

Plasseringen av den rektangulære bygningskroppen nær skogbrynet skaper et stort og variert uteområde med god kontakt med naturen. Passive tiltak, som et kompakt bygningsvolum, gode U-verdier og materialer med lite bundet energi, minimerer energibehovet, som vil ligge på under en fjerdedel av det som er vanlig for skolebygg av samme størrelse. Det benyttes lokalt produsert treverk i byggets vegger og gulv.

Form følger miljø

- Vi har utviklet et plusshuskonsept hvor formen på bygget avgjøres av miljø- og energikravene, i like stor grad som funksjonskravene. Dette gir spennende og nyskapende arkitektur. Det er spesielt gledelig å se at dette plusshuset tar hensyn til miljø og natur, samtidig som det også bygger opp under Monterssoriskolens pedagogikk, og at alt dette kan realiseres til en konkurransedyktig pris. Dette er et meget spennende prosjekt som alle partnerne i Powerhouse er stolte over å være en del av, sier daglig leder for Powerhouse-samarbeidet og innovasjonssjef i Skanska, Kim Robert Lisø..

Den nye skolebygningen blir i underkant av 900 m2 oppvarmet areal og organiseres på ett plan med en etasje under deler av bygget der terrenget har et naturlig fall. Total kostnad for bygget, inkludert prosjektering, er 27,5 millioner kroner. Målet er innflytting til skolestart i august 2017.

ALUMINIUM/17. oktober 2018

Aluminium, en versting som kan brukes om igjen fra gamle bygg

Wicona tilbyr blant annet aluminiumsprofiler, tilbehør og beslag. Prosjektmedarbeider Kristian Sivertsen og Ragnhild Lokna Nygård, Byggeteknisk rådgiver i Nygård Hydro building har spennende ting å fortelle på sin stand i utstillingslokalet. Les hele saken

BÆREKRAFT/17. oktober 2018

Saga Wood et miljøvennlig alternativt til trykkimpregnerte materialer

– Vi er her fordi vi tror helt og fullt på å at også i byggenæringen vil det settes krav til en mer miljøvennlig bransje. Dette ligger i vår DNA å arbeide miljøvennlig, sier Lars Høymann Kristensen fra Saga Wood. Les hele saken

BUILDING GREEN/17. oktober 2018

Building Green feirer Oslo sin status som miljøhovedstad

Møtestedet Building Green ble etablert i 2011, og har stadig vokst og blitt viktigere for Skandinaviske utbyggere. Nå er Building Green Norden største møtested for bærekraftig bygg og arkitektur. Møtestedet tar opp viktige utfordringer for bærekraftige nybygg og rehabilitering av eldre bygg. I København i fjor, ble utstillingen og konferansen besøkt av rundt 8 000 mennesker. Les hele saken

Til toppen