Får tilskudd til nytt digitaliseringsprosjekt

Får tilskudd til nytt digitaliseringsprosjekt

Direktoratet for byggkvalitet har sammen med Kartverket fått 14 millioner kroner til utvikling av plan- og geodata for selvbetjeningsløsninger.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Støtten er gitt fra Difi gjennom den såkalte medfinansieringsordningen for små og mellomstore digitaliseringsprosjekter.

Arbeidet skal gjennomføres i løpet av tre år. DiBK og Kartverket skal utvikle løsningen i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, en rekke kommuner og IKT-leverandørindustrien.

Behov i bygg-, anlegg og eiendomssektoren

Målet med prosjektet er å tilrettelegge sentrale grunndata for fremtidsrettet digital bruk. Det skal legges særlig vekt på behov i bygg-, anlegg og eiendomssektoren.

Dette vil innebære å heve kvaliteten på og realisere tjenestebasert tilgang til datagrunnlaget som Kartverket forvalter, plandata som kommunene forvalter, samt prioriterte tematiske datasett fra andre etater som er nødvendig for effektiv og brukervennlig selvbetjening.

Prosjektet planlegger å:

  • Utvikle metodikk for å heve datakvaliteten på plan- og eiendomsdata slik at det støtter brukerbehov for selvbetjening. Det legges særlig vekt på å støtte behov i plan- og byggesaksprosessen.
  • Utvikle en tiltakspakke tilpasset ulike kommuners behov.
  • Bistå kommuner med å iverksette tiltak som hever kvaliteten på digitale grunnlagsdata til et tilfredsstillende nivå. Kommuner i pressområder med stor byggeaktivitet prioriteres.

Medfinansieringsordningen bidra til å øke digitaliseringstempoet i offentlig sektor og gi reell gevinstrealisering. 13 andre, nye offentlige IKT-prosjekter har også fått tilskudd.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen