Får tilskudd til nytt digitaliseringsprosjekt

Får tilskudd til nytt digitaliseringsprosjekt

Direktoratet for byggkvalitet har sammen med Kartverket fått 14 millioner kroner til utvikling av plan- og geodata for selvbetjeningsløsninger.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Støtten er gitt fra Difi gjennom den såkalte medfinansieringsordningen for små og mellomstore digitaliseringsprosjekter.

Arbeidet skal gjennomføres i løpet av tre år. DiBK og Kartverket skal utvikle løsningen i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, en rekke kommuner og IKT-leverandørindustrien.

Behov i bygg-, anlegg og eiendomssektoren

Målet med prosjektet er å tilrettelegge sentrale grunndata for fremtidsrettet digital bruk. Det skal legges særlig vekt på behov i bygg-, anlegg og eiendomssektoren.

Dette vil innebære å heve kvaliteten på og realisere tjenestebasert tilgang til datagrunnlaget som Kartverket forvalter, plandata som kommunene forvalter, samt prioriterte tematiske datasett fra andre etater som er nødvendig for effektiv og brukervennlig selvbetjening.

Prosjektet planlegger å:

  • Utvikle metodikk for å heve datakvaliteten på plan- og eiendomsdata slik at det støtter brukerbehov for selvbetjening. Det legges særlig vekt på å støtte behov i plan- og byggesaksprosessen.
  • Utvikle en tiltakspakke tilpasset ulike kommuners behov.
  • Bistå kommuner med å iverksette tiltak som hever kvaliteten på digitale grunnlagsdata til et tilfredsstillende nivå. Kommuner i pressområder med stor byggeaktivitet prioriteres.

Medfinansieringsordningen bidra til å øke digitaliseringstempoet i offentlig sektor og gi reell gevinstrealisering. 13 andre, nye offentlige IKT-prosjekter har også fått tilskudd.

TREARKITEKTUR/20. mars 2018

– Potensialet for trearkitektur er stort i Norge

Den anerkjente arkitekten og forkjemperen for massivt tre som byggemateriale blir en av foredragsholderne under lanseringen av Building Green. Møtestedet samler den bærekraftige bygge- og arkitekturbransjen, og blir for første gang avholdt i Oslo i oktober. Les hele saken

BETONG/20. mars 2018

Årets FABEKO-konferanse inngår i den internasjonale betongkonferansen

Den store internasjonale betongkonferansen ERMCO 2018 presenterer et stort spenn i temaer og inneholder mange spennende prosjekter og nyheter, flere av disse kommer fra Norge. Arrangementet på Radisson Blu Plaza i Oslo 7.-8. juni samler rundt 400 internasjonale deltagere som vil kunne delta på 45 interessante innlegg. Les hele saken

Til toppen