Får tilskudd til nytt digitaliseringsprosjekt

Får tilskudd til nytt digitaliseringsprosjekt

Direktoratet for byggkvalitet har sammen med Kartverket fått 14 millioner kroner til utvikling av plan- og geodata for selvbetjeningsløsninger.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Støtten er gitt fra Difi gjennom den såkalte medfinansieringsordningen for små og mellomstore digitaliseringsprosjekter.

Arbeidet skal gjennomføres i løpet av tre år. DiBK og Kartverket skal utvikle løsningen i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, en rekke kommuner og IKT-leverandørindustrien.

Behov i bygg-, anlegg og eiendomssektoren

Målet med prosjektet er å tilrettelegge sentrale grunndata for fremtidsrettet digital bruk. Det skal legges særlig vekt på behov i bygg-, anlegg og eiendomssektoren.

Dette vil innebære å heve kvaliteten på og realisere tjenestebasert tilgang til datagrunnlaget som Kartverket forvalter, plandata som kommunene forvalter, samt prioriterte tematiske datasett fra andre etater som er nødvendig for effektiv og brukervennlig selvbetjening.

Prosjektet planlegger å:

  • Utvikle metodikk for å heve datakvaliteten på plan- og eiendomsdata slik at det støtter brukerbehov for selvbetjening. Det legges særlig vekt på å støtte behov i plan- og byggesaksprosessen.
  • Utvikle en tiltakspakke tilpasset ulike kommuners behov.
  • Bistå kommuner med å iverksette tiltak som hever kvaliteten på digitale grunnlagsdata til et tilfredsstillende nivå. Kommuner i pressområder med stor byggeaktivitet prioriteres.

Medfinansieringsordningen bidra til å øke digitaliseringstempoet i offentlig sektor og gi reell gevinstrealisering. 13 andre, nye offentlige IKT-prosjekter har også fått tilskudd.

BÆREKRAFT/25. mai 2018

Stor interesse for mer kunnskap om bærekraftig bygg

Nordens største møtested for bærekraftig bygg og arkitektur kommer for første gang til Oslo i oktober. Danskene bak møtestedet har blitt godt mottatt med mange henvendelser fra interesserte utstillere, og har oppstartet samarbeid med blant andre Bellona, OREEC og Omsorgsbygg. Les hele saken

BYUTVIKLING/25. mai 2018

Fra sentrumsdød til sentrumsglød

Kullkranbrua løfter den slitne havna i Aarhus. Den nedlagte flyplassen huser et kunst- og kultursenter. Den tomme butikken har blitt pop-up-shop, verksted, drivhus og grendehus. Torsdag 31. mai åpner DOGA to store utstillinger som viser hvordan vi kan ta i bruk byenes ressurser på nye måter og skape nytt liv i tomme lokaler. Les hele saken

Til toppen