Fasadeløsning som energieffektiviserer signalbygg i Spania

Fasadeløsning som energieffektiviserer signalbygg i Spania

WICONA har utviklet og levert en spesialtilpasset fasadeløsning til den arkitektonisk spektakulære, energieffektive og sylinderformede Orona Ideo, bygget som ble både LEED Gold- og BREEAM Excellent-sertifisert.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Hovedkontoret  til ORONA Ideo, en ledende heisleverandør i Spania, ligger i Hernani i Spania, og består av fire separate bygninger: Gallery, A3 Research, Fundazioa og Zero. Sistnevnte bygning er den mest spektakulære, og huser selskapets sentrale serviceavdelinger og deler av utviklingsavdelingen. I bygningens fasade er WICONAs fasadesystem benyttet. Utformingen består av over 2000 trekantede "piksler" som utseendemessig varierer fra tildekket, delvis gjennomsiktig til helt gjennomsiktig, avhengig av plassering, eksponering for sollys eller innendørs bruk. Bygningen består av en 16 meter høy sylinder, 90 meter i diameter og med en 15ohelling mot sør, en utforming som symboliserer Oronas logo. Utformingen med skråtak er også optimal fra et bioklimatisk perspektiv da taket er et gigantisk solcellepanel fullt integrert i designet.

[img id="1"]

Deler av bygningen åpner seg mot Galarreta Technology Park, og skaper en naturlig inngang til parken. Den storslagne entréen danner også en sentral indre gårdsplass med bygningens inngang. Skråtaket inneholder flere uteplasser på ulike nivåer som skaper utsikt over gårdsplassen.

Selskapets serviceavdelinger som administrasjon, showroom, auditorium, laboratorier, etc. ligger i første etasje, mens de øvre etasjene rommer kontorer og forskningslokaler. Passasjene i bygningen følger formen på den indre gårdsplassen. Arbeidsområdene er fleksible og plassert på motsatt side av fasaden, skreddersydd til brukernes forskjellige behov over tid. Mellom arbeidsområdene ligger trappehus, heiser og toaletter.

En fasade med spesialtilpassede løsninger

Zero har et samlet gulvareal på 11 500 m2, som spenner over seks etasjer over bakkeplan og har en blandet struktur av betong og stål. Interiøret består hovedsakelig av materialer som aluminium og glass med treelementer som supplement. På grunn av byggets spektakulære design var det ikke mulig å produsere en geometrisk gulv-til-tak-konstruksjon. Den endelige løsningen ble en glassfasade som dekker hele bygningen, designet i henhold til de høyeste krav og spesifikasjoner. For å lage denne løsningen ble WICONA WICTEC 50SG fasadesystem benyttet.

Utfordringen i utformingen og konstruksjonen av fasaden lå i det faktum at bygningens første etasje er formet som en polygon, mens veggene og taket danner et triangel. En spesialtilpasning av WICONA fasadesystem WICTEC 50SG ble derfor utviklet. Ved å erstatte det tradisjonelle rektangulære designet mot en trapesformet karm med 15o vinkel innvendig og utvendig, kunne fasadens funksjon ivaretas til tross for strukturens tekniske kompleksitet.

[img id="2"]

Kommunikasjonssjefen i Orona, Iñigo Marquet sier følgende om fasadeløsningen:

- Fasadeløsningen ble valgt som følge av teknologisk pålitelighet, fleksibilitet ved at den geometrisk kunne tilpasses våre krav, de rene linjene glassfasaden skaper, enkelt vedlikehold og fasadens eleganse.

Et system knytter sammen fasadens struktur

Akkurat som spesialtilpasningen av WICONA WICTEC 50SG system ble det utviklet en spesialtilpasset tilkopling for å sammenføye trianglene. Takket være denne kunne monteringen av fasaden utføres raskt og enkelt, og bygningen fikk en finish av høy kvalitet både når det gjelder design og ytelse. Der naturlig ventilasjon var nødvendig laget man trekantede vinduer med utgangspunkt i WICONAs WICTEC 50 system for takvinduer, tilpasset den trekantete formen og med et veldig diskret motorisert åpne-/lukkesystem.

Glasset i bygningen har perforert film som filtrerer lyset, slik at solinnstråling og varme i bygningen effektivt kan kontrolleres. Valget av WICONA fasadesystem - med Environmental Product Declarations (EPD) og sertifikater for energiytelser - er i tråd med Oronas satsing på samfunnsansvar.

Dette engasjementet, forklarer Marquet:

- Vi har gjort at Oronas bygg Zero både er LEED Gold og BREEAM Excellent sertifisert. Parametrene for evalueringen har vært spesifikke, fra materialvalg til byggets energiytelse, der fasadesystemet har spilt en viktig rolle. At bygningen er fullstendig kledd med fasadesystem av aluminium ga en litt høyere U-verdi sammenlignet med en massiv og ikke-transparent løsning. Imidlertid var dagslys en viktig parameter i dette prosjektet, i tillegg til utsikt og kvaliteten på bygningens arkitektur. Gjennom en detaljert studie av konstruksjonen og glassfeltene, og ved å termisk isolere innsiden av trianglene som ikke er gjennomsiktige, oppnådde man en optimal løsning for prosjektet.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen