RedAir Flex bidro til at Holmen Svømmehall ble kåret til Årets Bygg 2017.
RedAir Flex bidro til at Holmen Svømmehall ble kåret til Årets Bygg 2017. (Foto: Olav Heggø)

Fasadesystem i steinull bidrar til klimavennlige bygg

Både boligprosjektet Ulsholtveien 31 på Furuset i Oslo og energismarte Holmen Svømmehall fikk priser på Byggegallaen. Begge bruker Rockwool sitt fasadesystem RedAir Flex.

  • Fasade
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Dette er nøkkelen til å skape bærekraftige hus som lever opp til framtidens krav, sier adm. dir. Morten Andersen i AS Rockwool.

Eliminerer kuldebroer

RedAir Flex er et høyeffektivt system av komprimert steinullisolering, som utgjør en del av både isoleringen og de underlaget for fasaden i nybygde og rehabiliterte hus. Systemet er basert på en patenterte teknologi tilnærmet fri for kuldebroer.

– Du trenger ikke å krysslekte og unngår dermed problemer med fukt og kuldebroer, sier marketingansvarlig Torkel Wæringsaasen i AS Rockwool.

– Alle trekonstruksjoner og organisk materiale er på innsiden og holdes tørt med denne løsningen, sier han.

Steinullens innebygde egenskaper passer naturlig inn i fremtidens bæredyktige bygg på flere nivåer. Steinull er basert på et naturlig og fornybart materiale som bevarer sin funksjon i hele byggets levetid. Ved endt bruk kan det resirkuleres til nytt materiale og brukes videre i nye bygg.

Vi er svært stolte over at byggeprosjekter som bruker Redair Flex blir anerkjent med priser.

- Morten Andersen

– Det innebærer så lavt energibehov at løsningen vil være med på å skape markedets mest bærekraftige bygninger. Et hus med vegger av komprimert steinull og uten kuldebroer gir svært lave varmeutgifter og derfor også lav påvirkning av miljøet. Derfor kan et hus med vårt nye system leve opp til de byggeforskriftene som måtte komme i framtiden, sier Andersen.

Holmen Svømmehall er et forbildeprosjekt i FutureBuilt og ble kåret til Årets bygg 2017 på Byggegallaen i vår. Svømmehallen henter energi fra både solcelleanlegg og solfangere og fra energibrønner i bakken. På dette prosjektet er det brukt 1600 kvm RedAir Flex i 35 cm tykkelse på utsiden av konstruksjonen. Ytterkledningen består av sementbaserte fasadeplater. U-verdi yttervegger er beregnet til 0,1 W/m²K, mens normalisert kuldebroverdi er 0,03 W/m²K.

Steinull et godt egnet materiale i kombinasjon med massivtre. Foto: Olav Heggø

Systemet er også med på å gi svømmehallen et behagelig inneklima i tillegg til at steinullens gode brannhemmende egenskaper øker byggets brannsikkerhet.

– RedAir Flex er også brukt til konstruksjonen under solcelleanlegget. Panelene kan monteres direkte på isolasjonsplatene med bare en mørk duk imellom. Dette gjør at bygningen ikke bare produserer energi, men at også byggherren sparer kledningsmateriell, forteller Wæringsaasen.

Gir bedre inneklima

Boligprosjekt Ulsholtveien 31, som på Byggegallaen ble kåret til Årets Trebyggeri 2017, er en del av Oslo Kommunes første FutureBuilt prosjekt. Prosjektet på Furuset – som består av en helt ny boligdel med leiligheter i rekkehusform foruten en rehabilitering av et tidligere institusjonsbygg – er et av de største boligprosjektene i Norge som er gjennomført med prefabrikkerte elementer i massivtre. Ytterveggene ble isolert med RedAir Flex og systemet var en viktig bidragsyter for å oppnå passivhusstandard på hele prosjektet.

– Bygninger i massivtre er en voksende trend i Norden, noe som stiller høye krav til brannsikkerheten. Da er steinull et godt egnet materiale, sier Wæringsaasen.

Vår fasadeløsning tilfredsstiller både de høye brannkravene og har gode miljøegenskaper.

- Torkel Wæringsaasen

I 2017 ble Norges største pleiehjem i massivtre tatt i bruk i Drøbak. Ullerud Helsebygg er bygd som et passivhus og har fått miljøklassifiseringen Very Good av BREEAM-NOR.

– Kombinasjonen av passivhus, trebygg med flere etasjer samt høy miljøklassifisering, stiller store krav til både brann- og isolasjonsløsningen. Vår fasadeløsning tilfredsstiller både de høye brannkravene og har gode miljøegenskaper. Dessuten er det raskt, enkelt og fleksibelt å arbeide med, sier han.

Fasadesystem RedAir Flex er tilnærmet fri for kuldebroer. Foto: Rockwool

Med RedAir Flex er alle trekonstruksjoner i den varme sonen og det er mindre trevirke som skal tørkes ut. Det blir det ikke fuktproblemer og systemet gir også bedre lydisolering. Til sammen vil dette bidra til et meget godt inneklima.

– Vi er veldig fornøyd med at fasadesystemet Redair Flex har fått et så godt fotfeste i markedet, sier Wæringsaasen.

– Vi er svært stolte over at byggeprosjekter som bruker Redair Flex blir anerkjent med priser. De to prosjektene som nå har vunnet disse byggeprisene – i knallhard konkurranse med svært mange andre kandidater – er virkelig gode eksempler på at innovativ produktutvikling er verdt å satse på. Vi ser også at konkurrenter tar etter vår metode for å isolere, det viser at vi har gjort noe riktig, sier Andersen.

Fakta:

Redair Flex er et ventilert fasadeisoleringssystem der platene monteres utvendig i ett eller to lag. Flex-sonen på to sider sikrer tette skjøter og gir en fasadeisolering uten kuldebroer. Ved utvendig montering av isolasjonen unngår man at det samler seg fukt i den bærende konstruksjonen. Kan brukes på både tung og lett bakvegg i opp til 30 meters høyde. Det er ikke nødvendig med vindsperre.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen