Hamardomen, vernebygget over domkirkeruinene på Domkirkeodden i Hamar, er 20 år i 2018. Det ble markert på dagen 20 år etter åpningen 9. august 1998.
Hamardomen, vernebygget over domkirkeruinene på Domkirkeodden i Hamar, er 20 år i 2018. Det ble markert på dagen 20 år etter åpningen 9. august 1998. (Foto: Geir Ove Andreassen / Anno Domkirkeodden)

Feiret vernet vernebygg – Hamardomen 20 år

– Det er ikke ofte Riksantikvaren er med på 20-årsjubileum for en bygning. Som regel er det 400 år eller mer, startet Jørn Holme med å si, da han åpnet jubileumsfeiringen av Hamardomen på Domkirkeodden.

  • Bygg
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Nydelig middelaldersang fremhevet Hamardomens fantastiske akustikk, og satte stemningen da Riksantikvaren og Anno Domkirkeodden inviterte til jubileumsfeiring. Arkitektur i samspill og kontrast, mellom en 850 år gammel domkirkeruin fra middelalderen og et moderne vernebygg i stål og glass, gikk igjen i mange taler under det omfattende jubileumsprogrammet for vernebygget.

Startet med konflikt

Det var ikke gitt at Domkirkeoddens og Hamars store attraksjon skulle bli det den er i dag.

– Det tok 13 år fra man i 1985 fastslo at ruinene ikke lenger kunne bevares med vanlige konserveringsmetoder, til man reiste et «heslig», midlertidig vernebygg med grønn presenning, til vernebygget stod der. Bølgene gikk høyt mellom Hamars befolkning i disse 13 årene, for og imot vernebygg. «Om 100 år er allting glemt», heter det. Slik jeg oppfatter det, er striden og bitterheten rundt vernebygget glemt allerede etter 20 år. De bitreste motstanderne lar nå sine barn gifte seg i domen! fortalte tidligere konservator ved Anno Domkirkeodden, Tor Sæther.

Vern og bruk i møte mellom nytt og gammelt

Både domkirkeruinene og vernebygget, tegnet av arkitekt Kjell Lund i Lund & Slaatto, er fredet. I tillegg til å være et dobbelt kulturminne, en viktig formidlingsarena for museet og kulturarena for byen, er domen et kirkerom – faktisk et av Norges med populære for vigsler.

– Anno Domkirkeodden utnytter Hamardomen til formidling og arrangementer i en verneteoretisk ramme. Samspillet mellom nytt og gammelt, og hvordan moderne arkitektur opptrer i historiske sammenhenger diskuteres med Hamardomen som utgangspunkt, sa konservator Kristian Reinfjord, som også har lagt merke til en spesiell ting:

– Mange besøkende kommer ikke for å studere ruinene i seg selv, men arkitekturen og tilretteleggingen for vern av den.

Nasjonal attraksjon

Reiselivsnæringen i Hamarregionen er i vekst, og erfaringene fra turistkontoret, som har opplevd en tredobling i antall besøkende i sommer, er at «alle» er innom Domkirkeodden.

– Dagens turister er kulturinteresserte, og museene er en av byens store attraksjoner, fortalte Monica Blikstad fra Hamarregionen reiseliv Hun gikk så langt som å si at Hamarregionen = Hamardomen. Flere talere framhevet Hamardomens nasjonale status og verdi som kulturminne.

Nye stoler på ønskelista

Den manglende sittekomforten i domens klappstoler, ble også trukket fram av flere, og det ble derfor spontan jubel fra gjestene da Hamars ordfører, Einar Busterud, i sin tale annonserte en jubileumsgave på kr 100.000,- til nye stoler fra Hamar kommune.

Sparebank1 Hedmark har fra før gitt en gave, der kr 120.000,- skal brukes til nye stoler.

Da ekspedisjonssjef i Klima- og miljødepartementet, Einar Holtane, kunngjorde at Riksantikvaren og departementet også vil gi kr 50.000,-, ga jubelen igjen gjenklang i domen. Også fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen gikk langt i å antyde at en gave ville komme fra Hedmark fylkeskommune, og Domkirkeoddens venner bevilget en sum på kr 10.000,-, eller «ca seks stoler» som venneforeningens leder sa.

– Vi takker for alle bidrag til en flott jubileumsmarkering, og ikke minst for alle pengegavene. Ved neste jubileum vil alle få sitte mer behagelig, lover avdelingsdirektør ved Anno Domkirkeodden, Magne Rugsveen. 

BIM/24. september 2018

Cramo lanserer BIM-tjenester

I mai i år inngikk Cramo avtale med Pro-Consult for å kunne utvikle konsepter og tjenester med smart teknologi. Cramo satser tungt på digitalisering, og målet er å bidra til mer effektiv prosjektledelse og prosjektgjennomføring, som gir lønnsom og bærekraftig vekst i bygg- og anleggsbransjen. Les hele saken

DIGITALE VERKTØY/24. september 2018

Vil bli blant Norges fremste innen digitale verktøy for BA næringen

Devinco i Trondheim kjøper majoriteten av aksjene i Bergensbedriften Mobile Worker, og de ansatte vil utgjøre de resterende eierne. Samlet vil de to selskapene få over 80 ansatte og en forventet omsetning på nærmere 100 millioner i 2018, og dermed bli en av Norges største kompetansemiljø innen digitale og skybaserte løsninger for bygg- og anleggsbransjen. Les hele saken

Til toppen