Felles standard for sikkerhetsopplæring

Felles standard for sikkerhetsopplæring

Den viktigste årsaken til dødsulykker og alvorlige skader på arbeidsplasser i Norge er manglende opplæring. Det kan bli innført en minstestandard for sikkerhetsopplæring på bygge- og anleggsplasser.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

- Vi må gjøre mer for å redusere risikoen. Alle skal komme trygt hjem fra jobb, sier Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg og leder i styringsgruppa for Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring.

Årsak til ulykker

- Et viktig tiltak blir å sørge for at alle som jobber på bygge- og anleggsplasser har god nok kompetanse i helse, miljø og sikkerhet, sier Nikolaisen.

I dag stilles det i varierende grad krav til sikkerhetsopplæring i BAE-næringen. Den viktigste årsaken til dødsulykker og alvorlige skader på arbeidsplasser er manglende opplæring. En utredning gjort av Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring viser at det er mulig å stille krav tilobligatorisk sikkerhetsopplæring.

Felles standard

Det er satt i gang en omfattende kartlegging hos byggherrer, arkitekter, prosjekterende og utførende for å få en oversikt over hva som allerede finnes av gode undervisningsopplegg. Neste skritt blir å undersøke muligheten for å etablere en felles minste standard som kan brukes av både utenlandske og norske arbeidstakere samt i utdanningen, både ved de ulike fagutdanningene og ved de akademiske institusjonene.

Denne kartleggingen er en oppfølging av arbeidet til et eget utvalg nedsatt av Charteret. Utvalget påpekte at BAE-næringen mangler en felles sikkerhetsopplæring.

- Alle som er involvert i bygging av veier, jernbane og bygg må bidra til at vi får en god standard på sikkerhetsopplæringen, og at den blir fulgt opp i praksis, sier Nikolaisen.

TRE/16. februar 2018

Rekordoppmøte på verdens største konferanse for byggekunst i tre

1700 deltakere fra hele verden deltok på verdens største møteplass for byggkonstruksjoner i tre, Forum Holzbau Garmisch. Flere norske bedrifter deltok for å oppdatere seg på de nyeste trendene innen internasjonal byggekunst i tre. Les hele saken

BIM/16. februar 2018

Fullsatt sal på seminaret om parametrisk design og BIM

Tirsdag 13. februar ble det for første gang i Norge arrangert seminar om parametrisk design/visuell programmering. Over 130 personer var til stede på Felix Konferansesenter for å høre en rekke norske og internasjonale foredragsholdere fortelle om hvordan de benytter dette i sin hverdag. Les hele saken

BYGGENÆRINGEN/15. februar 2018

Fortsatt stort behov for fagarbeidere i byggenæringen

38 prosent av bedriftene i byggenæringen sliter med å få tak i fagarbeidere viser ny undersøkelse fra BNL. I mars går fristen for å velge studieretning ut for landets 16-åringer, og selv om pendelen går riktig vei på landsbasis, er det alt for få som velger bygg- og anleggsteknikk. Les hele saken

Til toppen