Nye Agder fengsel ha 200 soningsplasser ved avdelingen i Froland.
Nye Agder fengsel ha 200 soningsplasser ved avdelingen i Froland. (Foto: Statsbygg)

Fengselspris til Statsbygg

Statsbygg tildeles «Beste praksis»-prisen for arbeidet med å bygge fengsler billigere og raskere.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Det er byggenæringen sin satsing Bygg21 som deler ut prisen. Statsbygg mottar utmerkelsen sammen med Kriminalomsorgsdirektoratet.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«Behovet for nye fengsler fra 2015 har krevd kortere byggetid og satt fart i arbeidet med å effektivisere prosjektene. Konseptet for nye fengselsbygg ble tatt frem på fire måneder. Tiden fra plan til ferdig bygg er nå ca. 2,5 år, noe som er mer enn en halvering i forhold til tidligere prosjekter. Byggekostnadene er lavere enn for 10 år siden».

300 soningsplasser

Prisen deles ut mandag 13. august på byggeplassen for nye Agder fengsel avdeling Froland.

Her er det første bygget nå i ferd med å reise seg, grunnarbeidene er i gang og det samme er betongarbeidene. Med en kostnadsramme på oppunder 1,9 mrd. kroner vil nye Agder fengsel ha 200 soningsplasser ved avdelingen i Froland og 100 plasser ved avdelingen i Mandal.

Fengselet vil også generere mange nye arbeidsplasser når det står ferdig om to år.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen