Ferdigstilte 36 byggeprosjekter i 2016

Ferdigstilte 36 byggeprosjekter i 2016

Forsvarsbygg ferdigstilte 36 byggeprosjekter for Forsvaret i 2016. Blant disse finner man ny grensestasjon i Sør-Varanger, helikopterbase i Bardufoss og Luftforsvarets base på Haakonsvern.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Det har vært høy aktivitet gjennom året, og Forsvarsbygg har bygget og vedlikeholdt forsvarseiendom for 3,7 milliarder kroner.

– Dette er 1,1 milliard mer enn fjoråret. De gode resultatene har vi skapt med færre ansatte, samtidig som vi har effektivisert virksomheten vår med 65 millioner kroner siden 2012. Forsvarsbygg har i 2016 bidratt godt til å bygge forsvarsevne. Vi må i årene fremover også kontinuerlig forbedre og effektivisere organisasjonen vår for å frigjøre ressurser til høyere prioriterte oppgaver i forsvarssektoren, sier Thorbjørn Thoresen, direktør i Forsvarsbygg.

De store tallene for 2016

Forsvarsbygg forvaltet 12 878 bygg og anlegg over hele landet gjennom 1297 årsverk. Det ble investert i overkant av 3 milliarder kroner, og 36 byggeprosjekter ble ferdigstilt. Med 4,1 millioner kvadratmeter forvaltet bygningsmasse og en omsetning på 9,5 milliarder, er Forsvarsbygg landets største offentlige eiendomsaktør.

I front på miljø

I Forsvarsbygg er det grønne skiftet en realitet. I 2016 har vi spart 136 GWh gjennom energieffektivisering i eksisterende bygg. Dette tilsvarer det gjennomsnittlige årsforbruket til cirka 6 800 norske husstander.

Publikumsrekord på festningene

3,7 millioner mennesker besøkte en av Forsvarsbyggs festninger i 2016. Dette er et rekordhøyt besøkstall, og en økning på 400 000 fra 2015.

Tilbakeførte 413,7 millioner til forsvarssektoren

Forsvarsbygg avhendet totalt 20 922 kvadratmeter gjennom riving, rydding og salg i 2016. Det ble solgt forsvarseiendom for 346 millioner kroner.

Siden 2001 har vi avhendet over 2,9 millioner kvadratmeter uhensiktsmessig eiendom. Salg av eiendom har gjort at sektoren har fått tilbakeført 3,9 milliarder kroner netto til høyere prioriterte oppgaver i forsvarssektoren.

Forsvarsbyggs totale driftskostnader var 8,2 milliarder kroner. Vare- og tjenestekjøp utgjorde 78 prosent av dette.

Økende salg av rådgivning

Våre rådgivningsmiljøer innen beskyttelse og sikring av eiendom, bygg og anlegg, kulturminneforvaltning og avhending av offentlig eiendom sitter på ledende kompetanse i Norge. I 2016 kom denne kompetansen forsvarssektoren og samfunnet forøvrig til gode gjennom til sammen 23 314 solgte rådgivningstimer. 15 922 av timene er knyttet til arbeidet med å sikre Norge gjennom Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg.

ENERGIBRUK/18. februar 2019

Ny byggstatistikk og nye graddagstall er ute

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare. Les hele saken

Til toppen