Ferdigstilte 39 byggeprosjekter for Forsvaret

Ferdigstilte 39 byggeprosjekter for Forsvaret

Forsvarsbygg ferdigstilte 39 byggeprosjekter for Forsvaret i 2015. Blant disse finner man forsvarssektorens første nullenergibygg på Haakonsvern, et nytt kontorbygg for Cyberforsvaret på Jørstadmoen utenfor Lillehammer og nye befalsforlegninger på Sørreisa.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I tillegg til stor byggeaktivitet, var 2015 preget av et omfattende effektiviserings- og forbedringsarbeid.

– Forsvarsbygg står, som resten av forsvarssektoren, foran en betydelig omstilling for å løse sitt oppdrag, men det er ikke tvil om at vi er godt rustet til å løse oppgaven som forsvarssektorens eiendomsekspert også i framtiden, sier Frode Sjursen, administrerende direktør i Forsvarsbygg.

De store tallene for 2015

Gjennom 1581 årsverk forvaltet Forsvarsbygg 12 407 bygg og anlegg over hele landet. Det ble investert 2,5 milliarder kroner, og 39 byggeprosjekter ble ferdigstilt. Med 4,1 millioner kvadratmeter forvaltet bygningsmasse og en omsetning på 7 milliarder, er Forsvarsbygg fortsatt landets største offentlige eiendomsaktør.

I front på miljø

I Forsvarsbygg er det grønne skiftet en realitet. I 2015 har vi spart 90 GWh gjennom energieffektivisering i eksisterende bygg. Dette tilsvarer energiforbruket til en norsk gjennomsnittskommune.

Publikumsrekord på festningene

3,3 millioner mennesker besøkte en av Forsvarsbyggs festninger i 2015. Dette er et rekordhøyt besøkstall, og en økning på 700 000 fra 2014.

Tilbakeførte 154 millioner til forsvarssektoren

Forsvarsbygg avhendet totalt 37 076 kvadratmeter gjennom riving, rydding og salg i 2015. Det ble solgt forsvarseiendom for 231 millioner kroner.

Siden 2001 har Forsvarsbygg solgt forsvarseiendom for 6,5milliarder kroner. Dette har resultert i en tilbakeføring av midler til forsvarssektoren på 3,5 milliarder kroner. 2,9 millioner kvadratmeter bygningsmasse er avhendet siden 2001.

Drift

Forsvarsbyggs totale driftskostnader var 7,1 milliarder kroner. Vare- og tjenestekjøp utgjorde 63 prosent av dette.

Økende salg av rådgivning

Forsvarsbygg solgte 138 717 rådgivningstimer innen sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Av disse ble det solgt 22 960 rådgivningstimer til virksomheter utenfor forsvarssektoren. Dette er en økning med 5,9 prosent fra året før.

Til toppen