Prosjektleder Fleming Idsøe i Omsorgsbygg Oslo KF kommune.
Prosjektleder Fleming Idsøe i Omsorgsbygg Oslo KF kommune. (Foto: Julia Naglestad / Studio B13)

Fikk Grønn Byggallianses pris

– Det er klart at vi syntes dette var trivelig! Vi har lenge forsøkt å finne gode løsninger for brukerne våre, og ikke minst bygge bærekraftig. Så når det i premissene for prisen heter at vi har klart akkurat det, er det en inspirasjon og en spore til videre innsats.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Prosjektleder Fleming Idsøe i Omsorgsbygg Oslo KF kommune, gleder seg sammen med resten av selskapet over at Grønn Byggallianse kåret Lia Barnehage til månedens bygg i september. Barnehagen, som ligger på Alna i Oslo, ble åpnet i januar i år.

Mange grunner

«Bygget har dokumentert en bred vifte av bærekraftige kvaliteter, ikke bare når det gjelder hensyn til ytre miljø, men også inneklima og komfort. Det er for eksempel en takhøyde på godt over tre meter, noe som gir god romfølelse og bedre luftkvalitet. Det er også store vindusflater som gir godt dagslys. I tillegg er barnehagen bygget som et plusshus. Det vil si at bygget produserer mer strøm enn det forbruker. For å få til det, må man tenke ut av boksen, noe Omsorgsbygg har gjort her. Solcellene produserer også strøm som brukes direkte av barnehagen», het det blant annet i Grønn Byggallianse sin redegjørelse i forbindelse med kåringen.

  Foto: Julia Naglestad / Studio B13

– Det var ikke småtterier til ros, Idsøe?

– Vi er som sagt svært glade for at dette prosjektet både ble så bra, og også at det fikk en positiv oppmerksomhet. Som jeg var inne på, tar vi det som et signal om at vi har satset riktig, og at folk legger merke til det. Alle vi som jobber i Omsorgsbygg blir veldig inspirert av en slik pris, sier han fornøyd.

– Dere har også oppnådd BREEAM very good, og greide hele byggeperioden å få til en fossilfri byggeplass?

– Ja, det er riktig. Vi var opptatt av å strekke oss langt for å få dette til, og da er det ekstra gledelig at vi lykkes. Men det har krevet at vi har utviklet måten vi har planlagt og gjennomført prosjekter på, slår han fast, og legger til at dette ikke hadde vært mulig dersom man ikke også hadde hatt en tydelig ledelse som ønsker å gjennomføre bærekraftige byggeprosjekter. En ledelse som er tydelig på målene, og som er villig til å ta risiko for å oppnå resultater. Uten det ville vi ikke ha videreutviklet måten vi jobber på og fått til så gode prosjekter som det vi gjør, understreker han.

  Foto: Julia Naglestad / Studio B13

Ikke bare pris

– Kan du utdype det litt nærmere?

– Det har blant annet betydd at vi måtte ut av den svøpen det er å skulle vektlegge pris i så stor grad som vi har vært opptatt av tidligere.

– Er det ikke viktig å få mest mulig ut av de kronene som investeres da?

– Nettopp! Men da melder det seg med en gang en rekke spørsmål: Hvordan skal man måle det? Hva vil det si å få mest mulig ut av hver investerte krone? Kan vi finne andre og bedre løsninger enn vi har valgt til nå?

– Mange utfordringer, altså. Hvordan løste dere dem?

– Det har krevet en god del arbeide for å få det til, og det smaker derfor ekstra godt med en slik anerkjennelse – for oss alle. Både vi som byggherre og de leverandørene vi har valgt bør kunne se dette som en fjær i hatten. Men når det er sagt, er det klart at det er dem som skal bruke lokalene vi har vært mest opptatt av: Både barna som skal kunne ha trygge omgivelser, og de voksne som skal ha oversikten til enhver tid, og ha dette som arbeidsplass. Det mener jeg vi har løst på en god måte, og altså i tillegg fått på plass et plusshus som skaper mer energi enn det bruker.

– Men dere har jobbet med dette tankesettet i flere år?

– Vi har i alle fall vært opptatt av å bli stadig bedre. Man kan ikke bare bestemme seg for dette den ene uka, og så faktisk være bedre uka etter. Det krever langsiktig arbeide, og det mener jeg at vi har fått til i Omsorgsbygg, slår han fast.

Tydlige mål

– Hvordan gikk dere fram denne gangen?

  Foto: Julia Naglestad / Studio B13

– Vi har vært opptatt av å ha tydelige målsettinger, slik at vi kan rigge en anbudsprosess som sikrer oss at vi får de rette tilbyderne til å komme med anbud. Og det er i denne sammenhengen at det er viktig at vi i mindre grad enn tidligere har vært opptatt av prisen. Vi skal så klart alltid være opptatt av å få riktig pris på det vi skal ha utført, det er ingen tvil om det. Men samtidig skal vi også sørge for å levere gode arealer til de formålene som de er tenkt for. På toppen av dette skal vi også tenke på hvordan livsløpet til bygget vil arte seg, og i den sammenheng sørge for at vi gjør noen valg som betyr at vi også på lengre sikt har fått løsninger som både er bærekraftige og økonomisk gode, forteller han.

– Er ikke dette målsettinger dere alltid har hatt?

– Vi har nok bestandig vært opptatt av å levere gode løsninger for dem som skal bruke lokalene, men i de seinere årene har jo byggebransjen utviklet seg ganske betydelig, og vi har fått muligheter til å utvikle oss med den. Fra vår side er det viktig å styre anbudsprosesser og byggeperiode på en slik måte at vi både under byggeperioden og i bruken seinere kan være stolte av dem bærekraften vi oppnår, samtidig som kvaliteten for dem som skal bruke lokalene til daglig, også økes. Den prisen vi fikk fra Grønn Byggallianse er kun en markering av at vi har kommet et godt stykke på vei. Vi kommer til å fortsette å jobbe for å bli bedre, slår han fast.

Tydelige

– Omsorgsbygg er en av de tydeligst aktørene vi har, sa daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev i forbindelse med kåringen av månedens bygg i september, og la i sin kommentar opp til at den måten de opptrer på, også kommer til å påvirke hele byggenæringen:

– De er tydelige bestillere, men også bestillere som følger opp og har en mening om hva de mener med dokumenterbar kvalitet. Dette er med på å skjerpe næringen. Basert på deres initiativ, er det laget BREEAM-krav til alle deres omsorgsboliger, slo hun fast i en kommentar til utdelingen av prisen. 

BYGGEPLASS/20. mars 2019

Slik skal AF og Cramo effektivisere byggeplassen

For å effektivisere byggeprosessen, er utleieselskapet Cramo fast til stede på AF Gruppen og Oslo S Utviklings byggeplass i Bjørvika. Målet er å øke produktiviteten ved å alltid ha riktig utstyr tilgjengelig og korte ned leietiden på utstyr. Les hele saken

BREEAM/18. mars 2019

Vant milliardoppdrag i Bærum

Bærum kommune og Veidekke har inngått avtale om å bygge Oksenøya senter på Fornebulandet. Senteret får en meget sterk miljøprofil og skal inneholde en stor barneskole, barnehage, idrettsanlegg og et bo- og behandlingssenter. Oppdraget, som ble vunnet i en pris- og designkonkurranse, er verdt i overkant av 1,1 milliard kroner ekskl. mva. Les hele saken

Til toppen