Flere innovative energiløsninger i bygg

Flere innovative energiløsninger i bygg

Den teknologiske utviklingen gir helt nye muligheter for smarte energiløsninger i bygg. Gjennom å støtte konseptutredninger skal Enova bane vei for at den nye teknologien blir tatt i bruk.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Nye løsninger for digitalisering og maskinlæring gjør det nå mulig å analysere store datamengder i sanntid. Dette kan brukes til å styre og regulere både byggets energiforsyning, temperatur, luftmengde og belysning.

– Dette vil gi helt nye muligheter for å utvikle helhetlige energiløsninger som kan redusere både energibruken og effektbehovet. Vi håper at framsynte aktører som er interesserte i å utforske disse mulighetene, benytter anledningen til å søke om støtte, sier markedssjef Ole Aksel Sivertsen i Enova.

Spredningseffekt

Intensjonen med Enovas konseptutredningsstøtte er å øke kunnskapen om nye og innovative løsninger slik at disse kan vurderes på lik linje med mer tradisjonelle alternativ. Det bidrar til at den økonomiske risikoen blir mindre, og forhåpentligvis til at flere gode løsninger blir tatt i bruk.

– Kunnskapsdeling er viktig for at de gode løsningene skal spre seg raskere. Derfor har vi satt som krav at alle konseptutredninger vi støtter skal gjøres offentlige, sier markedssjef Ole Aksel Sivertsen i Enova..

Enova har støttet i alt 27 konseptutredninger siden programmet ble lansert for ett år siden. Så langt har støtten gått til løsninger mellom bygg og utenpå bygg, mens den nye konkurransen som har frist 1. mai vil prioritere løsninger inne i bygg.

– Vi ser ikke bare etter spennende løsninger for måling og styring, men også for ventilasjon, klimatisering, lagring og belysning for å nevne noen eksempel. Alle energirelaterte løsninger vil bli vurdert i konkurransen, sier Sivertsen.

Bygger lavutslippssamfunnet

Søkerne som når opp i konkurransen kan få dekket halvparten av kostnadene til konseptutredningen, med en maksgrense på 1 million kroner. Enova mener det er viktig å stimulere til økt teknologiutvikling i den norske eiendomsbransjen.

– Innen Norges grenser kan ny teknologi redusere både energi- og effektbehov. Slik frigjør vi energi som trengs for å bygge lavutslippssamfunnet. Teknologi og konsepter vi er med på utvikle her hjemme, kan også spille en viktig rolle globalt, hvor bygg står for 40 prosent av klimagassutslippene, sier Sivertsen.

IOT/23. mai 2018

IoT-sensorer er kun et middel – ikke et mål

Det snakkes mye om digitale sensorer i bransjen. Dette omtales ofte som nyeste nytt, men det er det ikke. Fakta er at sensorer har vært i bruk alle de 30 år jeg har vært i bransjen. Forskjellen er at sensorene nå er mye mer tilgjengelige – både teknologisk og økonomisk. Les hele saken

REGJERINGSKVARTALET/23. mai 2018

Vil ha mye glass og aluminium i nytt regjeringskvartal

Betong, tre, stein, glass, stål, aluminium eller leire? Hva slags materialer bør brukes i det nye regjeringskvartalet? Leverandørindustrien er utfordret til å fortelle om de ulike materialenes styrker og svakheter med tanke på bruk, sikkerhet, miljø og hvor de i samarbeid med Statsbygg ser for seg mulige innovasjonsområder. Les hele saken

HMS/22. mai 2018

Jakten på kriminelle på norske byggeplasser

Myndighetene varsler nye og strengere krav til offentlige virksomheter for å få bukt med arbeidslivskriminalitet på byggeplassene. En rekke tiltak iverksettes, bl.a. krav til maks to ledd i underleverandørkjeden og krav til lærlinger. En ny digital tjeneste er lansert som gir entreprenørene oversikt over alle operative underentreprenører på byggeplassen og enkelt å få ut gjeldende seriøsitetskrav Les hele saken

Til toppen