– Det er flott å se at flere ungdommer får øynene opp for vår næring, sier Leegaard.
– Det er flott å se at flere ungdommer får øynene opp for vår næring, sier Leegaard. (Foto: BNL)

Flere søker til bygg og anlegg

For fjerde år på rad er det en øker søkertallene til Bygg og anleggsteknikk. – Dette er veldig gode nyheter, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

De nasjonale søkertallene ble offentliggjort torsdag 15. mars. Det er i år 207 000 søkere til videregående opplæring i offentlige skoler. Det er nesten like mange søkere til yrkesfag som til studieforberedende. Det er en markant økning i søkningen til blant annet naturbruk, byggfag og helse og oppvekstfag.

– Det er 4550 som har søkt Bygg og anleggsteknikk i 2018. Det er 281 flere søkere enn i fjor noe som tilsvarer en økning på 6,6 prosent. Dette høyeste antallet søkere siden 2008, sier Jørgen Leegaard videre.

Leegaard mener at det er gledelig for BNL, bedriftene og bransjene å se at søkningen til våre fag er i en oppadgående trend.

– Behovet er stort. Hver fjerde bedrift i næringen oppgir i vår undersøkelse Byggenæringens fremtidsbarometer for 2018 at de ikke får tak i fagarbeidere, sier Leegaard.

Får øynene opp for byggenæring

Leegaard fremhever alt den iherdige innsatsen som har blitt gjort fra mange kanter med å øke rekrutteringen. Den jevne økningen i søkertallene viser at dette arbeidet bærer frukter.

– Det er derfor flott å se at flere ungdommer får øynene opp for vår næring, sier Leegaard videre.

Det er som tidligere regionale forskjeller. Størst økning i søkertall til Bygg- og anleggsteknikk ser vi i Oppland med 38 prosent, Aust-Agder med 25 prosent og Akershus og Nordland med 17 prosent.

I enkelte fylker ser vi en liten nedgang blant annet i Buskerud, Hedmark og Sogn og Fjordane.

I 2018 ser vi også en økning i søkningen til læreplasser med 6 prosent fra 2913 til 3090 for Bygg- og anleggsteknikk. Det er også en økning i søkning til læreplasser til anleggsgartnerfaget og kulde og varmepumpemontørfaget.

VEDLIKEHOLD/19. februar 2019

Flere offentlige bygg uten overflatebehandling

– Det finnes jo en del forskjellige definisjoner av hva som er en vedlikeholdsfri fasade. Hva er i grunnen vedlikeholdsfritt? Men om vi definerer dette som «ikke-overflatebehandlet trevirke» tror jeg neppe dette vil bli den helt store trenden i tiden fremover. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen