Følg Stortingets fagseminar om 'Arkitektur og demokrati'

Følg Stortingets fagseminar om 'Arkitektur og demokrati'

Stortinget inviterer til fagseminaret «Arkitektur og demokrati – åpenhet og debatt om offentlige byggeoppgaver», i lagtingssalen onsdag 27. april kl. 11.30. Seminaret arrangeres i samarbeid med Nasjonalmuseet – Arkitektur.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Hvor åpen og offentlig er egentlig debatten om arkitektur i store statlige byggeprosjekter? Hva skal til for at det oppstår offentlig debatt om byggeprosjekter? Er en offentlig arkitekturdebatt viktig og ønskelig, eller bør folk stole på at forvaltningsvesen og fagekspertise gjør gode og kloke valg på fellesskapets vegne? Hvem bryr seg, egentlig? Og for de som bryr seg; Hvor lett er det å få offentlighetens oppmerksomhet i dagens fragmenterte medievirkelighet?

Debatten om stortingsbygningens plassering og form var den største arkitekturdebatten på 1800-tallet. Bygningen ble heftig diskutert gjennom flere tiår, både i pressen og på Stortinget. Da spørsmålet om bygningens fremtid ble behandlet på 1940- og 50-tallet, ble avisenes forsider igjen ryddet. Skulle man flytte ut eller rive, eller skulle bygget moderniseres og ombygges? Debatten om stortingsbygningens oppføring på 1800-tallet og byggets modernisering på 1900-tallet holdt høy temperatur.

Seminaret åpnes av stortingspresident Olemic Thommessen. Videre blir det paneldebatt med aktuelle bidragsytere fra det offentlige ordskiftet om arkitektur. Hovedinnlegg ved Siri Hoem i Fortidsminneforeningen, Even Smith-Wergeland ved HIOA og OsloPilot-prosjektet og Tore Slaatta, professor, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, tidligere forsker ved UiO og leder av forskningsprosjektet Kunst! Makt!.

De tre hovedinnlederne får deretter selskap av Harald Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg, Ellen de Vibe, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten Oslo kommune og Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, til paneldebatt. Moderator er Hilde Sandvik, journalist og mangeårig kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende.

I tillegg inviteres det til deltakelse fra Statsbygg, Riksantikvaren, Byantikvaren og byutviklingskomiteen i Oslo kommune. Talspersoner fra arkitekturmiljøet vil være godt representert.

Seminaret er nå fulltegnet, men det blir sendt direkte på Stortingets nett-tv for interesserte. Følg seminaret direkte fra kl. 11.30 her !

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen