Nå har landets største prosjektutvikler- og entreprenørkonsern satt som mål at alle utgående kontrakter skal signeres digitalt innen utløpet av 2018.
Nå har landets største prosjektutvikler- og entreprenørkonsern satt som mål at alle utgående kontrakter skal signeres digitalt innen utløpet av 2018. (Bilde: Skanska)

Forenkler boligkjøpet med digital signering

I løpet av 2018 er målet at alle boligsalgene i Skanska signeres digitalt med BankID eller Buypass. Innen 2020 er målet er å gjøre all dokumenthåndtering i konsernet heldigital.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Selv de eldre har blitt mer digitale. De ønsker ikke papirbunkene lenger, sier Simen Løvgren, hovedansvarlig for samhandling i Skanska.

Nå har landets største prosjektutvikler- og entreprenørkonsern satt som mål at alle utgående kontrakter skal signeres digitalt innen utløpet av 2018.

– Løsningen innebærer en veldig stor endring. Før ble dokumentene arkivert i ringpermer etter at de ble skrevet ut til gjennomlesning og signert med penn og papir. Nå skal alt gjøres elektronisk.

Simen Løvgren
Simen Løvgren Foto:  Skanska

Løvgren sier satsningen fører til betydelige besparelser for Skanska.

– I løpet av et år er det flere tusen kontrakter som må signeres. Hvis vi kan spare ti minutter på hver av dem, sier det seg selv at det er et lønnsomt grep å gjøre. Og ikke minst blir kundene mer fornøyde, sier han.

– Kun et spørsmål om tid

Det er selskapet Idfy som har utviklet løsningen som boligkjøperne hos Skanska vil benytte.

Selskapet er spesialisert på elektronisk identifisering og signering. Idfy leverer både frittstående signeringsportal og signering som en integrert del av fagsystemene til Skanska.

Stein Olav Davidsen
Stein Olav Davidsen Foto: Skanska

– Det er kun et spørsmål om tid før alle bransjer er over på digital signering. Med denne løsningen viser Skanska at de er en av de fremste aktørene i sin bransje, sier Stein-Olav Davidsen, operasjonell leder i Idfy.

Han har vært med på å utvikle løsningen, og sier tilbudet om ikke å bruke penn og papir er et eksempel på hvordan Skanska posisjonerer seg som en digital entreprenør.

Heldigitalt konsern innen 2020

Byggenæringen er midt i en digital revolusjon, og Skanska forteller de har en ambisjon om lede an utviklingen i næringen.

– Når vi utnytter de teknologiske mulighetene, gjør det oss bedre i stand til å samhandle med både kunder, leverandører og egne ansatte, sier Løvgren.

Prosjektutvikler- og entreprenørkonsernet har derfor utformet en digitaliseringsstrategi, som definerer på hvilke områder de skal bruke informasjonsteknologi og digitalisering for å understøtte forretningsmålene de neste årene.

– Alle prosessene våre skal digitaliseres innen 2020. Målet er å gjøre all dokumenthåndtering heldigital. Dette gjelder boligsalg, men også alle andre utgående kontrakter, som nyansettelser og leverandørkontrakter, sier Løvgren.

DIGITALISERING/ 9. april 2019

Styrker sin posisjon som digitaliseringspartner til byggebransjen i Norden

Infobric utvider sortimentet av smarte digitale løsninger for å øke sikkerheten og effektiviteten i den nordiske byggebransjen. Gjennom oppkjøpet blir Tempus AS med datterselskapet Templus AB nå en del av Infobric. Les hele saken

Til toppen