Foreslår byuniversitet på Tullinløkka i Oslo

Foreslår byuniversitet på Tullinløkka i Oslo

Statsbygg overleverte mandag konseptutvalgutredningen for Tullinløkka til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Anbefalingen er et byuniversitet på Tullinløkka.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

En av anbefalingene i konsptvalgutredningen er at historisk museum tar i bruk Nasjonalgalleriet som utstillingsarealer for blant annet kirkekunst fra middelalderen og klassisk arkeologi. Statsbygg anbefaler også at Nytt studenthus etableres i St. Olavsgate 32 for Det Norske Studentersamfund og Studentsamskipnaden i Oslo. I tillegg ble det foreslått at uteområdene for Akademihagen og Tullinløkka blir oppgraderte parkarealer og attraktive uterom der bygningene åpnes mot plassen med restauranter og inngangspartier fra Tullinløkka.

[img id="1"]

Reelt behov

- Konseptvalgutredningen foreslår et byuniversitet fordi Universitetet i Oslo har uttrykt et behov basert på vedtaket om at Historisk museum skal være på Tullinløkka. Sammen med studentaktiviteter i Akademihagen vil dette skape et godt bymiljø. Byrommet oppgraderes og vil bli attraktivt for befolkningen, sier Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

Statsbyggs oppdrag har vært å gjennomføre en konseptvalgutredning for statens bygninger og eiendommer i Tullinløkka-området. Området omfatter Nasjonalgalleriet, Tullinløkka, Kulturhistorisk museum, Akademihagen og Norges geografiske oppmåling.

40 interessenter

Mer enn 40 interessenter er kartlagt og mange har levert innspill og synspunkter. I sluttfasen er det vurdert fem alternativer for området. Stortingets anmodningsvedtak om å utrede en framtidig bruk av Nasjonalgalleriet til kunstformål er også fulgt opp.

- Det har også vært mange ønsker om hva Tullinløkka kan brukes til, men det har vært meldt inn få reelle behov. Ingen har meldt interesse for å drive et galleri eller museum for kunst. Det sier Bjørne Grimsrud, strategi- og utviklingsdirektør i Statsbygg, som har vært ansvarlig for utredningen.

Les hele konseptvalgutredningen med vedlegg her.

JURIDISK/ 9. november 2018

Hvilket ansvar har hovedentreprenøren?

En aktuell problemstilling i bygge- og anleggsbransjen er om en hovedentreprenør kan holdes ansvarlig for en underentreprenørs merverdiavgiftsforpliktelser. Fremtidens byggenæring har snakket med senioradvokat Kari-Ann Mosti fra advokatfirmaet Grette. Hun er ekspert på merverdiavgift, og har mer enn 20 års erfaring på området. Les hele saken

Til toppen