Foreslår byuniversitet på Tullinløkka i Oslo

Foreslår byuniversitet på Tullinløkka i Oslo

Statsbygg overleverte mandag konseptutvalgutredningen for Tullinløkka til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Anbefalingen er et byuniversitet på Tullinløkka.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

En av anbefalingene i konsptvalgutredningen er at historisk museum tar i bruk Nasjonalgalleriet som utstillingsarealer for blant annet kirkekunst fra middelalderen og klassisk arkeologi. Statsbygg anbefaler også at Nytt studenthus etableres i St. Olavsgate 32 for Det Norske Studentersamfund og Studentsamskipnaden i Oslo. I tillegg ble det foreslått at uteområdene for Akademihagen og Tullinløkka blir oppgraderte parkarealer og attraktive uterom der bygningene åpnes mot plassen med restauranter og inngangspartier fra Tullinløkka.

[img id="1"]

Reelt behov

- Konseptvalgutredningen foreslår et byuniversitet fordi Universitetet i Oslo har uttrykt et behov basert på vedtaket om at Historisk museum skal være på Tullinløkka. Sammen med studentaktiviteter i Akademihagen vil dette skape et godt bymiljø. Byrommet oppgraderes og vil bli attraktivt for befolkningen, sier Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

Statsbyggs oppdrag har vært å gjennomføre en konseptvalgutredning for statens bygninger og eiendommer i Tullinløkka-området. Området omfatter Nasjonalgalleriet, Tullinløkka, Kulturhistorisk museum, Akademihagen og Norges geografiske oppmåling.

40 interessenter

Mer enn 40 interessenter er kartlagt og mange har levert innspill og synspunkter. I sluttfasen er det vurdert fem alternativer for området. Stortingets anmodningsvedtak om å utrede en framtidig bruk av Nasjonalgalleriet til kunstformål er også fulgt opp.

- Det har også vært mange ønsker om hva Tullinløkka kan brukes til, men det har vært meldt inn få reelle behov. Ingen har meldt interesse for å drive et galleri eller museum for kunst. Det sier Bjørne Grimsrud, strategi- og utviklingsdirektør i Statsbygg, som har vært ansvarlig for utredningen.

Les hele konseptvalgutredningen med vedlegg her.

EIENDOM/23. mars 2018

Blir taket det nye gulvet?

– Det ligger an til at takene i byene i fremtiden blir tatt i bruk i mye større omfang enn de gjør i dag. I alle fall om Knut Schreiner, sosiolog i arkitektfirmaet Rodeo får rett i sine antagelser. Han mener nemlig at taket kan bli det nye møtepunktet i mange bygårder. Les hele saken

SYKEHUS/23. mars 2018

Blir langsiktig eier av LHL sykehuset og helsehuset på Gardermoen

Hemfosa gjennomfører kjøpet av Aspelin Ramm sin eierandel på 35% i selskapet som eier LHL sykehuset og helsehuset på Gardermoen. Videreutviklingen av området kommer fortsatt til å skje gjennom den etablerte JV modellen med Aspelin Ramm. Hemfosa har i samband med transaksjonen sikret langsiktig finansieringen av sykehuset og helsehuset gjennom et grønt lån på 1,5 mrd kr fra Swedbank. Les hele saken

TREARKITEKTUR/22. mars 2018

Arven etter Norwegian Wood

I 2008 ble Stavanger-regionen europeisk kulturhovedstad. Et av de største prosjektene under arrangementet ble satt i gang i 2005, og ble til Norwegian Wood. Målet var, gjennom innovative forbildeprosjekter, å skape et utstillingsvindu for nyskapende miljøvennlig trearkitektur og videreutvikle den rike trearkitekturen i Norge og Stavanger. Les hele saken

Til toppen