Foreslår byuniversitet på Tullinløkka i Oslo

Foreslår byuniversitet på Tullinløkka i Oslo

Statsbygg overleverte mandag konseptutvalgutredningen for Tullinløkka til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Anbefalingen er et byuniversitet på Tullinløkka.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

En av anbefalingene i konsptvalgutredningen er at historisk museum tar i bruk Nasjonalgalleriet som utstillingsarealer for blant annet kirkekunst fra middelalderen og klassisk arkeologi. Statsbygg anbefaler også at Nytt studenthus etableres i St. Olavsgate 32 for Det Norske Studentersamfund og Studentsamskipnaden i Oslo. I tillegg ble det foreslått at uteområdene for Akademihagen og Tullinløkka blir oppgraderte parkarealer og attraktive uterom der bygningene åpnes mot plassen med restauranter og inngangspartier fra Tullinløkka.

[img id="1"]

Reelt behov

- Konseptvalgutredningen foreslår et byuniversitet fordi Universitetet i Oslo har uttrykt et behov basert på vedtaket om at Historisk museum skal være på Tullinløkka. Sammen med studentaktiviteter i Akademihagen vil dette skape et godt bymiljø. Byrommet oppgraderes og vil bli attraktivt for befolkningen, sier Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

Statsbyggs oppdrag har vært å gjennomføre en konseptvalgutredning for statens bygninger og eiendommer i Tullinløkka-området. Området omfatter Nasjonalgalleriet, Tullinløkka, Kulturhistorisk museum, Akademihagen og Norges geografiske oppmåling.

40 interessenter

Mer enn 40 interessenter er kartlagt og mange har levert innspill og synspunkter. I sluttfasen er det vurdert fem alternativer for området. Stortingets anmodningsvedtak om å utrede en framtidig bruk av Nasjonalgalleriet til kunstformål er også fulgt opp.

- Det har også vært mange ønsker om hva Tullinløkka kan brukes til, men det har vært meldt inn få reelle behov. Ingen har meldt interesse for å drive et galleri eller museum for kunst. Det sier Bjørne Grimsrud, strategi- og utviklingsdirektør i Statsbygg, som har vært ansvarlig for utredningen.

Les hele konseptvalgutredningen med vedlegg her.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen