Forsker på nullutslippløsninger

Forsker på nullutslippløsninger

ZEB Flexible Lab skal stå klar i 2020, og blir et fullskala kontorbygg hvor NTNU og SINTEF skal teste ut ny nullutslippteknologi. Dette er et banebrytende prosjekt i verdenssammenheng. Veidekke er nå valgt som samspillsaktør.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Dette er et unik og viktig prosjekt. Dette er ikke gjort før i verden. Dette vil være helt sentralt for forskning og undervisning på miljø og energibruk for store bygninger. Det sier dekan ved fakultet for ingeniørvitenskap, Ingvald Strømmen.

– Prosjektet blir ikke det største vi har bygget, men vi satser på at det skal bli det største læringsprosjektet vi har bygget, sier distriktsleder i Veidekke Entreprenør, Ståle Brovold.

– Her skal vi bidra med vår samspillkompetanse og gjennom det få ut det beste av den samlede kompetansen SINTEF, NTNU og Veidekke har. Kjempespennende!

Målet er å finne optimale løsninger for nullustlippbygninger, som produserer fornybar energi som skal veie opp for alle klimautslipp i forbindelse med materialer, bygging og drift i hele byggets levetid.

Kontorbygget er en del av forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB) ved NTNU og SINTEF, og skal bygges i tilknytning til eksisterende campus på Gløshaugen.

Dristig forskning

ZEB Flexible Lab skal benyttes som et helt vanlig kontorbygg av studenter og forskere, samtidig som det drives forskning der. I det 2000 kvadratmeter store bygget skal forskere studere samspillet mellom brukere av bygget og teknologiske løsninger.

– Laboratoriet skal vise frem og prøve ut ny teknologi for nullutslippsbygg. Våre forskningsmiljøer har vært involvert i byggingen av flere nullutslippsbygg i Norge, men dette har vært kommersielle bygg der vi ikke kan ta stor risiko. Når vi skal bygge et eget laboratorium kan vi være dristigere, sier konserndirektør i SINTEF, Hanne Rønneberg. – Dette bygget skal vi eie sammen. Samarbeidet mellom SINTEF og NTNU er viktig for begge parter, vi blir rett og slett bedre sammen.

Fleksibel lab

Det handler ikke bare om energi - ZEB Flexible Lab skal også brukes til å finne de beste tekniske og arkitektoniske løsningene. Bygget blir fleksibelt, og det skal være enkelt å endre både romutformingen og fasade for å finne de beste løsningene. Og det handler ikke kun om teknikk og bygg, det handler også om ulike arbeids og undervisningsformer.

Utviklingen og byggingen av laboratoriet er beregnet å koste 110 millioner kroner, og er også ment å være en innovasjonsarena for den store campusutviklingen som NTNU skal gjennomføre.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen