Daglig leder Jørn Are Granerud (f.v) i Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering overrekker bransjens første ISO 45001 sertifikat til administrerende direktør Dag Andresen og HMS-sjef Steinar Stake i Veidekke Entreprenør.
Daglig leder Jørn Are Granerud (f.v) i Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering overrekker bransjens første ISO 45001 sertifikat til administrerende direktør Dag Andresen og HMS-sjef Steinar Stake i Veidekke Entreprenør. (Foto: Veidekke)

Først i Norge med ISO 45001 sertifisering

Veidekke Entreprenør ble på onsdag første norske produksjonsbedrift som er sertifisert etter den nye internasjonale standarden for arbeidsmiljø, ISO 45001. Standarden setter krav til ledelsessystemer som skal bidra til et godt og sikkert arbeidsmiljø for å beskytte arbeidstakere mot sykdom og ulykker.

  • HMS
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Mange av de arbeidsoppgavene som utføres på våre bygg- og anleggsprosjekter er forbundet med risiko. Vi har de siste årene drevet et kontinuerlig forbedringsarbeid innen helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, og er derfor stolte over at vi i dag har fått dette synlige beviset som dokumenter at vi har systemene i orden for å drive effektivt forbedringsarbeid på dette viktige området, sier administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør. 

Alle bedrifter i Norge må jobbe systematisk med arbeidsmiljø i tråd med HMS- og internkontrollforskriften og arbeidsmiljøloven. Hensikten med den nye standarden er å gi bedrifter et godt verktøy samt sikre at de har gode prosesser for å redusere jobbrelatert sykdom, skade og død. Prinsippene og kravene i standarden legger til rette for et effektivt forbedringsarbeid som bidrar til et godt arbeidsmiljø og ivaretakelse av risikoforholdene for egne ansatte og andre relevante parter.

«ISO 45001 - Ledelsessystemer for arbeidsmiljø» er verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø. Den nye standarden erstatter den mye brukte britiske standarden OHSAS 18001 (som Veidekke Entreprenør også var sertifisert etter).

Til toppen