- Konstruksjonen og monteringen av Mjøstårnet er ingeniørkunst i verdensklasse, sier Buchardt.
- Konstruksjonen og monteringen av Mjøstårnet er ingeniørkunst i verdensklasse, sier Buchardt. (Foto: Anti)

Første film av verdens høyeste trehus i Norge

Bygget er det nærmeste vi kommer en skyskraper i tre, sier investoren og byggherren Arthur Buchardt.  Se den første av seks filmer om Mjøstårnet.

  • Tre
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Mjøstårnet blir over 80 meter høyt, strekker seg over 18 etasjer og inneholder blant annet leiligheter, et badeanlegg, hotell, kontorer, restaurant og tilhørende fellesarealer. Det er 30 meter høyere enn det som i dag blir betraktet som verdens høyeste trehus.

- Konstruksjonen og monteringen av Mjøstårnet er ingeniørkunst i verdensklasse. Det blant annet er komplekst å jobbe i høyden. Montasjen gjøres uten utvendig stillas. Det betyr at det jobbes med kraner og suppleres med lifter. Vi har til nå kommet 33 meter i høyden. 48 meter igjen, sier Buchardt.

Se episode 1:

Miljø, bærekraft, kompetanse og nærhet til råvaren står sentralt i byggingen av verdens høyeste trehus. Mjøstårnet er på mange måter et pilotprosjekt hvor man finner nye løsninger på gamle spørsmål.

Tre er klimavennlig

Arthur Buchardt mener å ha dokumentasjon på at å bygge med tre er klimavennlig. 

- Undersøkelser utført av en prosjektgruppe nedsatt av norske vegmyndigheter som har utredet muligheten for å bygge verdens lengste trebru over innsjøen Mjøsa, viser at å bygge med tre vs betong kan gi opp mot 30 prosent mindre Co2-utslipp.

Han presiserer imidlertid at det ikke er gjort et spesifikt klimaregnskap for Mjøstårnet.

Nært er viktig

For ham er det også viktig at råvarene er kortreiste og at de finnes i skogene rett i nærområdene. 

«Gjennom Mjøstårnet viser vi nå at det er mulig å bygge store, kompliserte bygg  i tre. Det planlagte norske regjeringskvartalet i Oslo kan bli et landemerke i tre internasjonalt.»

- Arthur Buchardt

-  I nærheten finner vi råvaren til Mjøstårnet. Lokalt sages tømmeret og bearbeides til flotte konstruksjonsmaterialer i tre. Og kompetansen finnes her i området. Kombinert med ambisjonene om mindre Co2 i lufta, blir det en helhet. En fin og verdifull historie. Det hadde ikke vært den samme historien å fortelle om vi bygget huset i Malmø. Kortreist og lokalt er derfor en viktig dimensjon. Brikkene i puslespillet faller på plass, sier han.

Internasjonal standard 

Han mener vi kommer til å oppleve samme utvikling i byggebransjen som i bilbransjen. 

- Det har gått opp et lys for meg. Jeg ville med dette prosjektet bidra med å formidle et viktig budskap. Å bygge med tre er å bidra til en bedre verden å puste i, sier Buchardt.
- Det har gått opp et lys for meg. Jeg ville med dette prosjektet bidra med å formidle et viktig budskap. Å bygge med tre er å bidra til en bedre verden å puste i, sier Buchardt. Foto: Anti

 - Om 15 år vil det være ulovlig å produsere og selge biler som går på fossilt drivstoff. Klimavennlige materialer blir en internasjonal lovpålagt standard, sier Buchardt.

Han presiserer imidlertid at det ikke er gjort et spesifikt klimaregnskap for Mjøstårnet.

Parisavtalen er viktig

Parisavtalen har inspirert Arthur Buchardt.

- Det har gått opp et lys for meg. Jeg ville med dette prosjektet bidra med å formidle et viktig budskap. Å bygge med tre er å bidra til en bedre verden å puste i, sier Buchardt.

Håper å inspirere andre

Buchardt håper at hans ambisjoner om å bygge verdens høyeste hus i tre også kan ha inspirert andre. 

- Gjennom Mjøstårnet viser vi nå at det er mulig å bygge store, kompliserte bygg  i tre. Det planlagte norske regjeringskvartalet i Oslo kan bli et landemerke i tre internasjonalt, sier han.

ARKITEKTUR/21. juni 2018

Arealeffektive boliger med god standard

– Som arkitekter med stor andel boligprosjektering opplever vi i økende grad at byggherre ønsker å tilrettelegge for små boliger, og at vi må tegne svært arealeffektive planløsninger. Boligprisen i Oslo og andre store byer øker dramatisk og det er stor etterspørsel etter å bo sentralt. Samtidig er det en økende andel enslige husholdninger/endrede preferanser etc., som etterspør mindre arealer. Derfor har Hille Melbye Arkitekter utarbeidet en forskningsrapport som tar for seg disse temaene. Les hele saken

Til toppen