Første kontorbygg med BREEAM NOR Excellent i Midt-Norge

Første kontorbygg med BREEAM NOR Excellent i Midt-Norge

Behovsstyrt ventilasjon, grønne tak, effektive etasjeplan med fleksible modulsystemer, bysykler og kollektivtrafikk er noen av miljøegenskapene til Abels hus.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

- Å bygge framtidsrettede miljøvennlige kontorbygg, er et hovedmål for KLP Eiendom, sier prosjektdirektør Ulf Haugen. - Abels Hus har derfor en bevisst, sterk grønn profil og overoppfyller miljøkravene for kontor/næringsbygg. Som første kontorbygg i Midt-Norge oppnår Abels Hus BREEAM-miljøsertifiseringsgraden ”Excellent”. Bygget har energiklasse A og klassifiseres som passivhus.

Kompromissløst miljøaspekt

- Miljøaspektet har vært holdt høyt under hele byggeperioden og kildesorteringsgraden endte på over 95 prosent. Det skyldes ikke minst at NCC har vært kompromissløs i sitt fokus på grønn byggeplass, sier prosjektdirektør Haugen i KLP i en prosjektomtale i Byggeindustrien. - Utstrakt bruk av sedum på bygget bidrar til fordrøying av regnvann og redusert avrenning fra takflatene. På taket blir det etablert humlekasser og bikuber for å forsterke prosjektets grønne profil.

Kollektivtrafikk, bysykler og sykkelgarasje

Bygget ligger midt i en av Trondheim travleste kollektivtraseer, med bussavganger med minutters mellomrom, og med en av byens beste opparbeidede sykkeltraseer gående rett igjennom eiendommen. Her er det også bysykler å få leid.

En stor sykkelgarasje er etablert som en egen seksjon av parkeringskjelleren. Her er det sykkelstativ med plass til 250 sykler. Jobbsyklistene har fått eget godt dimensjonert garderobeanlegg med skap, dusj og tørkerom. Garderobeanlegget har også egen håndkleservice; leietakerne finner rene håndklær hver dag og leverer inn brukte. I sykkelgarasjen finnes i tillegg til sykkelvaskeplass også et par selvbetjente servicessøyler med utstyr til reparasjoner, dekkskift, pumpe m.m.

Stor fleksibilitet

Et modulbasert byggesystem gjør Abels Hus til et fleksibelt kontorbygg. Hver modul i de 15.300 kvadratmeter kontorlokalene er individuelt programmerbar med tanke på varme, ventilasjon og lys, og de kan kobles sammen i større enheter. Det gir fleksibilitet med tanke på fordeling av cellekontor, teamkontor, møterom, åpne kontorlandskap og sosiale kroker.

- Kontorarealene kan skreddersys den enkelte leietakers behov, og med enkle grep redesignes - noe som garantert vil skje, sier prosjektdirektør Ulf Haugen til bygg.no. - KLP er trygge på at merkostnaden med modulene vil betale seg i fleksibilitet og brukertilfredshet. Modulsystemet er for øvrig gjennomgående i hele huset, også i parkeringskjeller og tekniske anlegg.

ENERGIBRUK/18. februar 2019

Ny byggstatistikk og nye graddagstall er ute

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare. Les hele saken

Til toppen