Røntgen sorterer tømmeret bedre, sier direktør Knut Berg i Moelven Våler AS.
Røntgen sorterer tømmeret bedre, sier direktør Knut Berg i Moelven Våler AS. (Foto: Magne Vikøren)

Første sagbruk i Norge med røntgensortering av tømmer

Hver eneste tømmerstokk skal brukes til det den passer best til og mindre svinn. Det er målet til Moelven Våler AS i Braskereidfoss når sagbruket blir det første i Norge med røntgensortering av tømmer.

  • Tre
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Røntgenteknologien vil skape store fordeler for sagbruket på Braskereidfoss.

– Vi lever av å forvalte fornybare ressurser, og denne teknologien gjør at vi får brukt tømmerstokkene optimalt. Vi får innsikt i hva slags kvalitet treet har, og kan sage stokken til det den passer best til, sier direktør Knut Berg ved Moelven Våler.

Mer bærekraftig

Foruten rene driftsmessige fordeler med ny tømmersortering, gir den også sagbruket et solid løft i en enda mer bærekraftig retning.

– Denne investeringen gjør at vi bruker mer av hver eneste tømmerstokk. Det blir mindre svinn, og det er bærekraft i praksis, sier Berg.

Modernisering

Styret i Moelven Industrier satser 58 millioner kroner på prosjektet, som også har fått støtte av Innovasjon Norge. Norwegian Wood Cluster er også involvert i prosjektet.

– Moelven viser her med tydelighet at de går foran for å modernisere og videreutvikle bransjen med konkrete løsninger. Dette prosjektet har et viktig miljømessig aspekt, samt at det også styrker verdiskapningen fra norske fornybare ressurser, sier rådgiver Per Ottar Walderhaug fra Innovasjon Norge Innlandet.

Ferdig i desember

Det nye tømmersorteringsanlegget vil stå ferdig i løpet av desember 2018, og vil da erstatte dagens anlegg som er 45 år gammelt. Ny tømmersortering vil inneholde 3D-ramme  og røntgenramme for måling og bedømming av tømmer.

– Med røntgensyn på stokken så får vi informasjon om kvistegenskaper, kvistavstand, hvordan kjerneveden er og avstanden mellom årringene. Det gjør at vi kan sortere tømmeret bedre, og sage akkurat den kvaliteten og lengden kunden ønsker seg, forklarer Knut Berg.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen