Første spadetak for ny boligtype i Oslo kommune

Første spadetak for ny boligtype i Oslo kommune

Nå starter byggingen av ti tilpassede boliger for rusavhengige med behov for samtidige tjenester. Mandag 2. oktober tok byråd Inga Marte Thorkildsen det aller første spadetaket i prosjektet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I dag er det kun en tom byggeplass i Ljabruveien 157-159, men i september om ett år vil tomten være fylt med seks småhus i tun-løsning med ti boliger og en døgnbemannet personalbase.

Mandag 2. oktober var det offisiell markering av at byggingen er i gang, ved byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen, som fikk ta det første spadetaket.

Hjelp der man bor

Det er på mange måter et pilotprosjekt for kommunen, for det er første gang Oslo kommune lager samhandlingshus der kommunen og spesialisthelsetjenesten skal samarbeide om å gi et godt botilbud til en gruppe personer som sliter med rusavhengighet.

[factbox id="1"]

Beboerne har i det daglige behov for flere ulike tjenester. I Ljabruveien skal disse tjenestene komme til beboerne, i stedet for at beboerne må komme seg fra et kontor ett sted til et annet for å få den hjelpen de trenger.

Til tross for kraftig regnvær, møtte mange opp til mandagens markering, deriblant de to nærmeste naboene til boligene, og representanter fra spesialisthelsetjenesten ved Oslo universitetssykehus, KF Entreprenør, Byrådsavdelingen for næring og eierskap, Byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester og Velferdsetaten.

Spesialtilpasser boligene

De fremtidige beboerne er en gruppe mennesker som har spesielle behov, noe som tas mye hensyn til i bygningsutformingen.

– Husene vil stå plassert slik at man unngår innsyn til naboer, og hver bolig vil få sin egen lille hageplass. Vi kommer også til å isolere veggene mellom leilighetene i hvert småhus, slik at man unngår at beboerne blir plaget med støy fra naboen, forteller direktør i Boligbygg, Jon Carlsen.

Personalbasen blir samtidig midtpunktet i tun-løsningen, og vil ha god oversikt over alle boligene, noe som er viktig for personalet som skal jobbe i basen. Boligene tilrettelegges også for at velferdsteknologi kan installeres i regi av Velferdsetaten.

I prosjekteringen av boligene har man både tatt utgangspunkt i Velferdsetatens erfaringer med beboergruppen, tilpasning av boliger til hardbruk og krav til utforming av omsorgsboliger. Det er KF Entreprenør som er totalentreprenør i prosjektet, og som nå skal begynne grunnarbeidet på tomten.

[img id="1"]

Samtidig som boligene tilpasses for en gruppe med spesielle behov, tar man høyde for at bruken av boligene kan endres, og tilpasser dem derfor også til å kunne fungere som omsorgsboliger. For eksempel forsterkes taket fra soverom til bad for at man ved et senere tidspunkt kan installere heis, uten å måtte forsterke taket.

Et hjem som tåler mye

Et mål er at boligene skal være trivelige hjem som samtidig skal tåle hard bruk. Boligene vil være et varig botilbud for beboerne, og før de flytter inn, skal de få være med å velge både farger og møbler i sin leilighet.

– Dette er mennesker som fortjener å få et godt sted å bo, understreket byråd Inga Marte Thorkildsen, og la til at dette er personer som har opplevd mye vanskelig i livet, og som hun gleder seg til å besøke når de nye boligene står ferdige neste år.

Velferdsetatens direktør, Lilleba Fauske, fortalte også hvor mye hun gleder seg over at prosjektet endelig blir realisert. Dette er noe etaten har hatt lyst til å få til siden de i 2013 utarbeidet en rapport om hvordan man kan gi et bedre tilbud til beboergruppen.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen