Første spadetak i Vækerøveien 41

Første spadetak i Vækerøveien 41

Prosjektet ble bestilt av bydel Ullern i 2012, for å skaffe ett erstatningstilbud for en samlokalisert gruppe med personer som tidligere bodde på Ullerntunet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Gruppen som skal flytte inn har behov for trygge rammer og en stabil bosituasjon.

[factbox id="1"]

Fellesarealer og individuell oppfølging

Eiendommen får fellesarealer der man kan ha enkelte felles aktiviteter og -måltider. De som bor i leilighetene vil kunne få bistand til ulike praktiske og personlige gjøremål, og til aktiviteter utenfor boligene. Alle beboere vil få individuell oppfølging av bydel Ullern.

Selve byggingen starter mandag 20. juni, og boligene skal være ferdige våren 2017. Det er valgt miljøvennlige løsninger for bygningen, blant annet bergvarmepumpe til oppvarming.

En reguleringssak var bakgrunnen for at tok det lenger tid enn forutsatt å få realisert prosjektet – etter at Boligbygg mottok bestillingen i 2012. Gruppen som skal bo her har vært gjennom en tøff flytteprosess fra Ullerntunet, og bor nå i omsorgsboliger i Pilotveien i bydel Vestre Aker.

– Unikt botilbud

– Dette blir et unikt botilbud for en gruppe mennesker som fortjener et trygt og godt sted å bo, og vi håper at disse boligene vil bli nettopp det. Vi håper luftige utomhusarealer, personalbase og tilpassede fellesarealer vil komme både beboerne og de ansatte her til gode, sa eiendomsdirektør i Boligbygg, Tom-Erik Holte til de fremmøtte.

Han takket også bydel Ullern for det gode samarbeidet, samt byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester og Husbanken for god støtte og mulighet til å gjennomføre prosjektet.

– Vi er veldig fornøyde med resultatet så lang og vi er spesielt stolte over at vi nå skal få være med på å etablere dette botilbud som bydelen så lenge har ønsket å få på plass, helt fra første spadetak, avsluttet Holte.

EIENDOMSUTVIKLING/26. april 2018

Lillestrøms nye forretningskvartal

OBOS Forretningsbygg er i ferd med å ferdigstille Portalen – Lillestrøms nye midtpunkt med til sammen 50 000 kvm nye næringsarealer. Kvartalet inneholder boliger, kontorer og forretninger – samt nye Hotell Scandic Portalen som åpnet i januar. Les hele saken

Til toppen