Fortsatt manglende CE-merking av pukk

Fortsatt manglende CE-merking av pukk

Tilsynskampanje viser at mange pukkverk er i ferd med å CE-merke produktene sine, men at en stor andel fortsatt ikke har rutiner for CE-merking på plass, meddeler Direktoratet for byggkvalitet på sine nettsider.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I 2015 ble alle landets pukkverk bedt om å rapportere inn informasjon om i hvilken utstrekning bedriften CE-merker pukk og grus. Rapporteringen omfatter bruk av CE-merking, ytelseserklæring og opplysninger om bedriftens system for produksjonskontroll og prøveuttak.

På bakgrunn av denne kartleggingen, følger Direktoratet for byggkvalitet opp CE-merking av tilslagsmateriale. Hensikten er å sikre kvalitet, like konkurransevilkår og seriøsitet også i denne delen av byggebransjen. Manglende rapportering kan føre til varsel om omsetningsstans. Ved årsskiftet er det ca. 130 pukkverk som ikke har registrert informasjon om sitt foretak. De som ennå ikke har CE-merkingen i orden og heller ikke rapportert at de er i prosess, vil også bli fulgt opp med tilsyn.

Siden 1. januar 2014 har det vært krav i Norge om at omsetning av alle tilslagsmaterialer til byggverk skal ha CE-merking. Kravet gjelder alle byggevarer som kommer inn under en såkalt harmonisert standard. I praksis vil dette derfor gjelde for alle former for byggeråstoffer og tilslagsmaterialer som omsettes til bruk i byggverk.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen