Anlegget er på 18.000 kvadratmeter og vil generere mye støy.
Anlegget er på 18.000 kvadratmeter og vil generere mye støy. (Illustrasjon: Arkitektene Astrup og Hellern )

Forutsier støy ved et tastetrykk

Sweco er totalrådgiver for det nye Tine-meieriet i Bergen. Anlegget vil generere store mengder støy, men takket være avanserte 3D-modeller kan man i dag forutsi hvordan lyden vil bli i det ferdige bygget.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Swecos akustikk-kompetanse strekker seg hele veien fra Høyden til Espeland. Her bygges det nemlig et nytt og stort meierianlegg for Tine. Dette skal bli Nordens mest effektive meieri. Det er høyteknologisk og skal forsyne hele Vestlandet med meieriprodukter. 

LAB Entreprenør AS er oppdragsgiver for prosjektet, og Sweco er totalrådgiver for utbyggingen. Arbeidet med akustikken er allerede godt i gang, og Espen Thomassen er ansvarlig for lydforhold, støy og vibrasjoner i prosjektet.

Støy og stillhet

Anlegget er på 18.000 kvadratmeter og vil generere mye støy. I nærheten av det nye meieriet finnes det annen industri, boligfelt og kontorbygg.  Lokaliseringen har lagt føringer på akustikkarbeidet.

– Meieriet er i prinsippet industri som vi bygger et hus rundt. Her må vi ta hensyn til støy mot naboer. Det er viktig at vifter og maskiner ikke lager for mye ekstern støy. Vi har fått en utslippstillatelse fra fylkesmannen, og den må vi forholde oss til, sier Espen. 

Det er ikke bare de ytre omgivelsene som må tas hensyn til. Meieriet er en arbeidsplass og man må også forholde seg til arbeidsmiljølover. 

– De ansatte vil jobbe nær en maskinpark, det må med i beregningene. Det skal etableres en administrasjonsdel med kontorplasser og de har egne krav til blant annet lydisolasjon, forteller den påtroppende akustikkgruppelederen.

Ikke langt unna meieriet ligger Flesland flyplass, dette har også blitt tatt med i forarbeidet.

– Her har du et bygg som både produserer støy og som ligger i nærheten av et annet støyområde. Noen av rommene i bygget krever mye isolasjon, her er kantinen et godt eksempel. Denne må være godt dempet slik at de som har pause ikke påvirkes av støyen, forklarer Espen.

Kan forutsi støyen ved et tastetrykk

For å sørge for at det hypermoderne meieriet også blir en god arbeidsplass har Thomassen og de andre fra akustikkgruppen jobbet mye med materialbruk. For å finne de rette materialene har de benyttet seg av en 3D-modell.

– Alt handler om å velge riktig kvalitet på materialene vi bruker. For å sikre dette har vi laget en 3D-modell hvor vi plasserer alle støykildene i et rom. Vi modellerer og lager et støykart i det digitale rommet, dette gir oss en følelse av hvordan det blir å være her, forklarer Espen.

Modellen gir også mulighet til å prøve ulike materialer slik at man kan se hvilke endringer det fører til.

– Allerede før rommet står ferdig vet du litt om hvordan det vil bli. Ved kun et tastetrykk kan vi høre hvordan rommet oppfører seg, oppleve støyen og lytte til hvordan det blir å prate i rommet. Dette gir både oss og vår kunde et godt innblikk, sier han.

KLIMA/19. januar 2018

Svalbard blir varmere og våtere

Klimaet er i endring, og på Svalbard endrer det seg kanskje raskere enn noe annet sted på kloden. Et varmere og våtere klima vil få konsekvenser for eksisterende bygninger og konstruksjoner, og for hvordan nybygg bør fundamenteres i framtiden. Les hele saken

BIM/18. januar 2018

BIM på byggeplassen: – Det fløt som en stille elv

1. mai sto den nye Kunst- og designhøgskolen ferdig i Bergen, ni måneder før formell overtagelse. Statsbygg bygget på BIM og Lean-metodikk. – Det må vi gjøre mer av, konkluderer prosjektsjef Hans Thomas Holm. Les hele saken

Til toppen