Forvirring rundt BREEAM-NOR dokumentasjonskrav

Forvirring rundt BREEAM-NOR dokumentasjonskrav

Norwegian Green Building Council (NGBC) melder de opplever frustrasjon fra entreprenører og leverandører over kompliserte dokumenteringskrav for BREEAM NOR sertifiseringer. De mener det ikke er så komplisert som det gis utrykk for.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Forsikrer seg med dokumentasjonskrav

Etter NGBCs erfaringer blir det ofte stilt etterspurt dokumenter som er unødvendig i forhold til prosjektet og miljøaspektet av det. Dette mener de er grunnet redusert kunnskap om BREEAM-systemet. De mener også at bestillere og prosjektledere etterspør mye dokumentasjon for å være på den sikre siden av en BREEAM-sertifisering.

Dokumentasjon på  skruer og låser, og FDV-dokumentasjon på saltsyre, er ikke krav som stilles av BREEAM. NGBC mener det er mye forvirring rundt dokumentasjonskravene.

De holdt derfor sammen med Byggevareindustriens Forening et seminar på materialkravene i BREEAM-NOR. Kurset var tilpasset produsenter, leverandører og innkjøpere i BREEAM-prosjekter. Likevel var ingen prosjektledere eller innkjøpere var til stede på seminaret. NGBC ønsker å nå denne delen av næringen gjennom et lignende lynkurs ved en senere anledning.

Har forbedringspotensial

Til tross for at NGBC mener det er mye forvirring ute å går, ser de også at BREEAM som et klassifiseringssystem har stort potensial for forbedringer. De skal derfor fornye manualen for BREEAM-NOR Nye Tiltak. Denne skal lanseres til høsten i år.

Les hele teksten her. 

BELYSNING/23. februar 2018

Faglig ekspertise på lys må inn allerede i forprosjektet

– Det er viktig at de som skal planlegge belysningen i et bygge- eller oppussingsprosjekt kommer inn så tidlig som mulig i prosessen. Aller helst i forprosjektet. Riktig lys er en forutsetning for at de som skal bruke arealene, vil trives og være produktive der. Planlegging av et lysanlegg handler om å ta hensyn til brukernes behov samtidig som det skal utgjøre en helhet både funksjonelt og estetisk. Belysningen utgjør i tillegg ca. 20% av det totale energibruket i et kontorbygg så sparepotensialet er stort. Les hele saken

Til toppen