Fra barrierer til muligheter

Fra barrierer til muligheter

– Som rådgivere må vi bli langt tøffere pådrivere for det grønne skiftet i byggenæringen. Vi bør snu barrierene til muligheter, sier markedsdirektør Roar Smelhus i Hjellnes Consult.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Dette skiftet er en omstilling fra tradisjonell økonomisk vekst til en grønn vekst som reduserer miljøbelastning.

– Det finnes en hel haug barrierer mot å gjøre dette, fastslår Smelhus.

I en masteroppgave ved BI har han sammen med kollega Monika Wojcik undersøkt hvorfor selskaper i bygg- og anleggsnæringen ikke realiserer sine klima- og energistrategier, eller hvorfor de ikke setter ambisiøse mål.

[factbox id="1"]

Snu det til muligheter

Smelhus og Wojcik har blant annet intervjuet 16 sentrale aktører i næringen. Gjennom dette avdekket de en rekke barrierer, som overordnet kan deles i fem kategorier; økonomi, mangel på kompetanse, lite fokus på samfunnsansvar og bærekraft, begrenset med initiativer – spesielt for rehab-markedet, og mangel på informasjon.

Smelhus er ikke i tvil om hvordan rådgivere bør forholde seg til disse barrierene mot et grønt skifte:
– Vi må snu dem til muligheter.

Vi må måle lønnsomheten

For den første barrieren, økonomi, ser han åpenbare ting å ta tak i.

– Av de 16 aktørene vi intervjuet, var Entra den eneste som faktisk måler lønnsomheten for sine grønne bygg. De har tallfestet merverdien i fire av sine pilotprosjekter til 80 millioner kr. Det viser hvor viktig det er å bevege oss fra synsing om lønnsomheten ved grønne bygg til faktisk benchmarking, mener Smelhus.

Også mer langsiktige økonomiske perspektiver er viktig for det grønne skiftet.

– Det er verdt å merke seg at grønne obligasjoner setter stadig nye rekorder. Og her hjemme ser vi at finansmarkedets mest langsiktige aktører, livsforsikringsselskaper, helst investerer i sertifiserte, grønne bygg, sier Smelhus. For eksempel har KLP kjøpt Breeam Excellent-bygget i Schweigaardsgate 19-23, og de eier og har vært ansvarlig for utviklingen av Breeam Outstanding-prosjektet Fornebu Senter sammen med blant annet Skanska.

Det er bare å bygge opp kompetanse

I forhold til kompetanse kommer bransjen ingen vei utenom å bygge seg opp. Jo før, jo heller.

– Vi må bygge kompetanse på alle nivåer og innenfor områder som marked, entreprenørskap og innovasjon som supplement til tradisjonelle fag. De selskapene som leder an i utviklingen, får et konkurransefortrinn når myndighetene innfører nye og strengere regler. Vi vet jo at det vil komme, noe vi for eksempel ser med Oslos nye klima- og energistrategi, understreker Smelhus.

Samfunnsansvar og bærekraft må forankres fra toppen

Bedriftene må utvikle klare klima- og energistrategier og følge dem opp – kontinuerlig. Når en del organisasjoner ikke følger opp planene de faktisk har, handler det om dårlig forankring.

– Alle fra toppledelsen ned gjennom hele organisasjonen må ta eierskap til planene. For å lykkes i praksis, er det viktig at strategiene brytes ned i konkrete handlinger og gode mål. Ellers ender vi som alltid før– med kortsiktig fokus på egen lønnsomhet, mener Smelhus

Utnytt mulighetene og spre kunnskap

I forhold til insentiver er det viktig å utnytte de mulighetene som finnes.

– Det er mye å hente, blant annet hos Enova, poengterer Smelhus. Selv om mangel på informasjon ikke er den største barrieren, er det viktig å spre kunnskap om ytelse, kostnader og nytteverdi i grønne bygge-prosjekter.

– Dette er ikke minst viktig fordi de fleste vi intervjuet, oppgir at de bygger kompetanse gjennom å lære fra ambisiøse prosjekter, sier Smelhus.

Mye å hente på et grønt skifte

Økt troverdighet, mindre risiko og bedre konkurransekraft – det er rådgivernes oppside ved å satse grønt, ifølge Smelhus.

Stadig flere kunder etterspør konsulenttjenester som integrerer miljø- og samfunnsansvar i strategiarbeid, ifølge en spørreundersøkelse Accenture har gjort blant 120 selskaper.

– Nesten 40 % av selskapene mener de har økt inntektene sine på grunn av miljøsatsingen, opplyser Smelhus. En global studie Accenture har gjort, viser at 93 % av topplederne ser på bærekraft som viktig for at deres bedrift skal lykkes. En miljøvennlig profil er også viktig for selve næringens fremtid.

– Det hjelper oss som arbeidsgivere å trekke til oss de beste medarbeiderne. Mange unge talenter sier de helst vil jobbe for miljøvennlige selskaper, poengterer Smelhus.

[img id="1"]

Grønt betyr lavere risiko

Det grønne skiftet er også relevant for hva slags kompetanse markedet kommer til å etterspørre.

– Ved å satse på miljø og innovasjon ruster bedriftene seg for strengere regelverk. Som nevnt ser vi at det kommer lokalt, og i det store bildet vet vi jo at EU har satt retningen for mange år fremover. For utbyggere betyr grønne bygg lavere risiko for deres investeringer.

Olav T. Løvstad i DNB sa på vår energi- og miljøkonferanse i fjor at om 10 år vil de ikke finansiere bygg som ikke er miljøriktige. Vi tror jo at dette kan skje enda raskere, sier Smelhus.

Økt konkurransekraft

Han mener den kanskje viktigste grunnen til å satse grønt er at dette øker konkurransekraften til et selskap, og viser til en undersøkelse fra Goldman Sachs.

– Selskapene med grønn profil deltar i de mest spennende prosjektene – Powerhouse-alliansen er et åpenbart eksempel på det. Alle fag og interessenter samarbeider gjennom hele prosjektet, teamet er satt sammen av de beste ekspertene… hvem av oss vil ikke jobbe i et slikt samarbeid? Vi beundrer – og misunner – dette initiativet og samarbeidet. Slike rammer må vi som bransje i større grad skape, avslutter Smelhus til Fremtidens Byggenæring.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen