I utviklingen av impregneringen til OrganoWood har det hele tiden vært tett kontakt mellom forskning og produksjon.
I utviklingen av impregneringen til OrganoWood har det hele tiden vært tett kontakt mellom forskning og produksjon. (Foto: Know How studio)

Fra forskeridé til svensk industrieventyr

Møtet mellom to forskere over et glass øl har blitt til et svensk industrieventyr. Hemmeligheten til suksessen var at de imiterte naturen ved hjelp av biologi, kjemi og ingeniørkunst, slik at råtesopp og vann på en miljøvennlig måte ikke trenger inn i trevirke og tekstiler.

  • materiale
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Malin Lundström forteller at historien til selskapet OrganoWood – som produserer og selger miljøvennlig trykkimpregnert trevirke – starter med etableringen av innovasjonsbedriften OrganoClick AB som eier OrganoWood AB.

Det hele begynte høsten 2003, da de to forskervennene Armando Córdova og Jonas Hafrén møttes over et glass øl på en pub i Sverige. Begge var eksperter på biologi og kjemi. Córdova på enzymatisk modifisering av cellulose og Hafrén på fiberstruktur og morfologi (organismers kroppsbygninger). Begge hadde forsket i USA og Frankrike, og ville kombinere forskning og industrialisering. I løpet av pub-samtalen fødtes ideen om å benytte silisiumsilikatkomponenter til å bekjempe råte, vann og brann i trevirke uten å skader miljøet. Ideen viste seg å ha livets rett.

Malin Lundström. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Møtet mellom Córdova og Hafrén har i dag resultert i et svensk industrieventyr med flere miljøvennlige produkter til blant annet byggenæringen og klesindustrien.

– Hemmeligheten til produkter er at vi har klart å etterligne naturen gjennom å kombinere biologi og kjemi. Basert på oppdagelsene til Córdova og Hafrén kan vi lage produkter slik at det blir umulig for råtesopp og vann å trenge inn i trevirke, og det uten giftige kjemikalier. Når produktet påføres treet blir det vannavstøtende og reduserer fuktbevegelser i treet, i tillegg til at det demper sprekkdannelser og gir trevirket en lysere overflate over tid, sier prosjektselger Malin Lundström som er en av de nyansatte i produksjonsselskapet.

Forskerduoen Córdova og Hafrén hadde fordypet seg i biomimetikk, som er metoder som etterligner systemer og produkter man finnes i naturen – for så å kopiere disse og så sette dette sammen på nye måter. Córdova og Hafrén arbeidet med nye verktøy for å løse komplekse menneskelige utfordringer. Samtalene mellom forskerne gikk ut på å utviklet en tyntflytende væske med silisiumsilikat, som påføres treet og som også kan benyttes til trykkimpregnering av trevirke, eller til vannavstøting på tekstiler. Når væsken trenger inn i trevirket eller tekstilet, oppstår en reaksjon som kalles organokatalyse, derav selskapets navnet til både produkt og selskap.

Brygge ved Lögarängen i Sverige. Foto: Know How studio

Lundström forteller at i organisk kjemi er organokatalyse en måte å øke den kjemiske reaksjonshastigheten på, ved hjelp av en organisk katalysator som kalles en "organokatalysator". Denne katalysatoren består av karbon, hydrogen, svovel og andre ikke-metalliske elementer som finnes i organiske forbindelser. Dette er dette Córdova og Hafrén er eksperter på.

– Katalysatoren modifiserer trevirket organisk. Det som skjer er at treets celler presser molekylkjedene sammen, gjennom å imiterer naturlige prosesser i treet, sier hun, og forteller at i 2004 ble ideen til Córdova og Hafrén patentert. 

Fra gründer- til suksessbedrift

I 2006 etablerte Córdova og Hafrén utviklingsselskapet OrganoClick AB sammen med entreprenøren Mårten Hellberg. Samme år gikk trioen i gang med de første utviklingsprosjektene og kommersialiseringen av merkevaren OrganoWood. Selskapet fikk vind i seilene. I 2007 ble selskapet tildelt pris fra Kong Carl XVI Gustafs 50-års jubileumsfond for vitenskap, teknologi og miljø.

Basert på oppdagelsene til Córdova og Hafrén kan vi lage produkter slik at det blir umulig for råtesopp og vann å trenge inn i trevirke, og det uten giftige kjemikalier.

- Malin Lundström

I 2008 kom nye investorer til innovasjonsbedriften OrganoClick. Samme år utnevnes selskapet til Sveriges beste miljøinnovasjon. Året etter var produktet klart for industrialisering. I 2010 setter OrganoClick opp sin første produksjonsfasilitet og flytter administrasjonen til Täby, nord for Stockholm.

I 2011 signerer OrganoWood produksjonsavtale med Sveriges største trebehandlingsselskap, Bergs Timber Bitus AB i Nybro der produksjonsselskapet OrganoWood AB skal stå for produksjonen og salg av organowood-modifisert trevirke, med egen produktlinje for impregnerte fasade- og terrassebord.

I dag opplever selskapet en stadig økende etterspørsel, og produktene distribueres til Sverige, Norge, Finnland, Danmark, Tyskland og Storbritannia. Foto: Know How studio

I 2013 vinner OrganoWood flere prestisjefylte prosjektet, blant produktleveranser til Skanska, NCC, PEAB og JM. I 2015 blir OrganoClick utnevnt til et Sustainia100-selskap, og blir én verdens 100 mest bærekraftige teknologibedrifter.

Etter hvert fortsetter både Córdova og Hafrén sine forskerkarrierer med professorat, nyvinninger og bedriftsetableringer andre steder. Videreføringen av organowood-produktene utføres av andre kjemikere.

Armando Córdova er i dag professor innen organisk kjemi ved Mittuniversitetet i Sundvall. Córdova har vunnet priser for sitt entreprenørskap og tette samarbeid mellom organiske kjemikere og ingeniører. Han var blant annet sentral i etableringen av svenske Organofuel Sweden AB, som ved hjelp av biomimetikk omdanner biomasse til biologisk nedbrytbare polymermaterialer som kan benyttes til en rekke forbrukerprodukter, slik som biodrivstoff, miljøvennlig kjemi og ulike organiske materialer som ikke skader naturen. 

Videre vekst

Lundström forteller at det hele tiden er tett kontakt mellom utviklingsselskapet og produksjonsselskapet omkring utviklingen av nye produkter. I dag opplever selskapet en stadig økende etterspørsel, og produktene distribueres til Sverige, til Norge, Finland, Danmark, Tyskland og Storbritannia. 

- Så langt står det svenske markedet for den største omsetningen, spesielt til større prosjekter, sier Malin Lundström. Foto: Know How studio

– Så langt står det svenske markedet for den største omsetningen, spesielt til større prosjekter, sier Lundström.

– Arkitekter har også blitt oppmerksom på egenskapene til fasade- og terassebordene fra OrganoWood, på grunn av den grå estetikken som kommer fram i trevirket etter kort tid, og produktets miljøklassifisering, sier hun.

Om OrganoClick AB:

OrganoClick AB ble grunnlagt i 2006, basert på det vitenskapelige gjennombrudd i metoder for modifikasjoner av biofibre ved Sveriges landbruksvitenskap universitet (SLU) og Stockholms universitetet. I 2015 ble OrganoClick utnevnt til et Sustainia100-selskap, og er nå én av verdens 100 mest bærekraftige teknologibedrifter. I tillegg til produkter benyttet på trevirke, har selskapet utviklet miljøvennlige, vannavstøtende teknologier til tekstil- og papirindustrien.

– Västerås kommune valgte produktene våre til den store ombyggingen av svømmeanlegget i Lögarängen i 2014. Kommunen har fortsatt å bygge med disse produktene i de fleste av prosjekter sine. Linköping er en kommune med høye miljømål, og benytter OrganoWood i et nabolag Valla byen, sier hun.

I Norge har selskapet referanseprosjekter sammen med Trysilhus, som er Norges første svanemerkede boligprosjekt. De valgte Organowood til terrassebordene. Prosjektet vil etter hvert bli på 1000 boliger, og strekker seg over flere år. I dag står om lag 400 boliger ferdig.

Lundström forteller at i Sverige i Halland, er selskapet invitert til å delta i en langsiktig utvikling av impregnert trepanel i røft sjøklima. Panelet henger på en prøvevegg utenfor Halmstad.  Organowood har vært i Norge siden 2013 med avtaler med Optimera og Byggmakker.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen