Befaring i garasjen.
Befaring i garasjen. (Foto: Boligbygg)

Fra grå garasje til grønn møteplass

Denne uken har innovative aktører vært samlet for å finne ut hvordan en grå og kjedelig garasje midt på Grünerløkka, kan forvandles til et grønt og sosialt konsept som gagner nærmiljøet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Boligbygg rehabiliterer en kommunal bygård i Sofienberggata 7, og i forbindelse med dette vil vi gjøre noe ut av garasjen i kjelleren, forteller prosjektleder Silje Lassesen i Boligbygg Oslo KF. Innovasjonssamlingen med rundt 20 deltakere er første ledd i utviklingen av garasjen til nye formål. Det er Oslo kommune ved Boligbygg og Bydel Grünerløkka som har invitert til samlingen, i samarbeid med ÅF Engineering, tegn_3 og SoCentral.

I dag er det kun parkeringsplasser for biler i garasjen, men det er nesten ikke grenser for hva lokalet kan brukes til, skal man tro deltakerne på samlingen. Dyrkeprosjekter, kunst, transportsykler, kafé, kefir- og yoghurtproduksjon og marked er blant ideene som nevnes.

Hva skal garasjen brukes til? Foto: Boligbygg

– Min gruppes konsept er at det skal være inkluderende som møteplass og kan være en inngang til arbeidslivet. Målet er at folk skal få spille på egne ressurser og kompetanse og lokalt behov, at prosjektet får lokal forankring og eierskap hos innbyggerne, og at alt som gjøres i garasjen skal være grønt og bærekraftig, forteller deltaker Rosanna Sevan fra Bydel Nordstrand.

Gruppen hennes har kalt sitt prosjekt Løkka Green Souk, fordi rommet får utforming som en souk når garasjen har åpning i begge ender. 

Presentasjon av konsept. Foto: Boligbygg

Mange av de andre gruppene på samlingen er også opptatt av inkludering, deriblant gruppen med konseptet Kolonikjelleren.

– Vi vil treffe dem som kanskje ikke treffes av dagens tilbud på Grünerløkka. Det betyr at vi på den ene siden ikke ønsker å lage et hipsterparadis, men samtidig er det viktig at det ikke blir et tilbud som bare er for dem som har det vanskelig, sier deltaker Mathias Storm Michelsen fra organisasjonen Hagecrew, som har fokus på dyrkeglede og å gi ungdom arbeidserfaring.

Han forteller at han håper å få være med videre, og har registrert at flere av de andre gruppene har dyrking som en del av sine forslag.

Forbildeprosjekt

Garasjeprosjektet bygger på en tanke om at et bærekraftig lokalsamfunn skapes i samarbeid mellom innbyggere, næringsliv, offentlige aktører og sivilsamfunn.

– Oslo er i endring, og vi trenger åpne og inkluderende møteplasser, og har behov for å frakte personer og varer utslippsfritt rundt i byen. I tillegg trenger vi lokale arbeidsplasser som fremmer det grønne skiftet, sier prosjektleder Silje Lassesen.

Innovasjonssamling. Foto: Boligbygg

FutureBuilt er Oslo-regionenes utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen, og rehabiliteringsprosjektet i Sofienberggata 7 er valgt til forbildeprosjekt. Garasjen er en viktig del av prosjektets grønne ambisjoner.

– Løsningene som kommer frem i løpet av denne samlingen kan tas videre av deltakerne, videreføres gjennom nye samarbeid, eller følges opp av Bydel Grünerløkka og Boligbygg, forteller Lassesen, som er spent på fortsettelsen.

Etter planen skal hele prosjektet ferdigstilles innen utgangen av 2022.

SYKEHUS/22. mars 2019

Prosjekterer nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet

Denne uken signerte Norconsult og Helse Sør-Øst RHF en avtale om arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester for utarbeidelsen av et forprosjekt for et nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus HF. Les hele saken

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen