Fra industri til friområde

Fra industri til friområde

Onsdag 31. mai var ordføreren i Drammen kommune i Kobbervikdalen for å markere ferdigstillelsen av Franzefoss' pukkverk.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Siden 1960-tallet er det drevet pukkdrift i Kobbervikdalen. I 2001 kjøpte Franzefoss området og ble etter hvert enige med Drammen kommune om avslutning og ferdigstillelse av steinbruddet innen 2016. 31. mai ble ferdigstillelsen markert med ordfører i Drammen kommune, Tore Opdal Hansen, tilstede.

– Avslutningen av pukkverket og tilbakelevering av området er viktig for utviklingen av Drammen. Ordføreren ønsket å markere at avslutningsarbeidene nå er ferdigstilt og at alt ligger til rette for en videre positiv utvikling av området, sier utbyggingssjef Johannes Devold i Drammen kommune.

Tur- og rekreasjonsområde

Franzefoss har kun drevet med bearbeiding og videresalg av tilkjørte steinmasser i Kobbervikdalen, men som følge av pukkverksdriften fra tidligere drivere har det vært et sår i terrenget som har vært godt synlig ved innkjøringen til Drammen. Franzefoss har tilbakestilt bruddet og omgjort området til et tur- og rekreasjonsområde. Området egner seg både til fots og på sykkel, og har et utsiktspunkt på toppen.

– Drammen kommune er veldig godt fornøyd med samarbeidet med Franzefoss og det utførte avslutningsarbeidet. Innbyggerne i Drammen har nå fått et nytt turområde med et flott utsiktspunkt, sier Devold.

Nederst ved Holmestrandsveien er bruddvegger sikret, området ryddet og planert og tilrettelagt for fremtidig næringsområde.

MILJØ/16. januar 2019

Multiconsult vinner miljøpris

Multiconsult er kåret til Årets Miljøfyrtårn 2018 for sitt foregangsarbeid med å trekke bærekraft inn i startfasen av oppdrag og prosjekter. God prosjektering og rådgiving er en forutsetning for å lykkes med bærekraft innen bygg, anlegg og eiendom, der selskapet har sin virksomhet. Les hele saken

Til toppen