Fra industri til friområde

Fra industri til friområde

Onsdag 31. mai var ordføreren i Drammen kommune i Kobbervikdalen for å markere ferdigstillelsen av Franzefoss' pukkverk.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Siden 1960-tallet er det drevet pukkdrift i Kobbervikdalen. I 2001 kjøpte Franzefoss området og ble etter hvert enige med Drammen kommune om avslutning og ferdigstillelse av steinbruddet innen 2016. 31. mai ble ferdigstillelsen markert med ordfører i Drammen kommune, Tore Opdal Hansen, tilstede.

– Avslutningen av pukkverket og tilbakelevering av området er viktig for utviklingen av Drammen. Ordføreren ønsket å markere at avslutningsarbeidene nå er ferdigstilt og at alt ligger til rette for en videre positiv utvikling av området, sier utbyggingssjef Johannes Devold i Drammen kommune.

Tur- og rekreasjonsområde

Franzefoss har kun drevet med bearbeiding og videresalg av tilkjørte steinmasser i Kobbervikdalen, men som følge av pukkverksdriften fra tidligere drivere har det vært et sår i terrenget som har vært godt synlig ved innkjøringen til Drammen. Franzefoss har tilbakestilt bruddet og omgjort området til et tur- og rekreasjonsområde. Området egner seg både til fots og på sykkel, og har et utsiktspunkt på toppen.

– Drammen kommune er veldig godt fornøyd med samarbeidet med Franzefoss og det utførte avslutningsarbeidet. Innbyggerne i Drammen har nå fått et nytt turområde med et flott utsiktspunkt, sier Devold.

Nederst ved Holmestrandsveien er bruddvegger sikret, området ryddet og planert og tilrettelagt for fremtidig næringsområde.

SOLENERGI/24. april 2019

Bislett stadion er først i Norge med lagring av solenergi på brukte bilbatteri

Bislett stadion ble i 2018 Norges første idrettsanlegg med solceller på taket. Nå har den tradisjonsrike stadion også fått sitt eget anlegg for energilagring basert på gjenbrukte batterier fra kasserte elektriske biler. Les hele saken

Til toppen