Fra industri til friområde

Fra industri til friområde

Onsdag 31. mai var ordføreren i Drammen kommune i Kobbervikdalen for å markere ferdigstillelsen av Franzefoss' pukkverk.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Siden 1960-tallet er det drevet pukkdrift i Kobbervikdalen. I 2001 kjøpte Franzefoss området og ble etter hvert enige med Drammen kommune om avslutning og ferdigstillelse av steinbruddet innen 2016. 31. mai ble ferdigstillelsen markert med ordfører i Drammen kommune, Tore Opdal Hansen, tilstede.

– Avslutningen av pukkverket og tilbakelevering av området er viktig for utviklingen av Drammen. Ordføreren ønsket å markere at avslutningsarbeidene nå er ferdigstilt og at alt ligger til rette for en videre positiv utvikling av området, sier utbyggingssjef Johannes Devold i Drammen kommune.

Tur- og rekreasjonsområde

Franzefoss har kun drevet med bearbeiding og videresalg av tilkjørte steinmasser i Kobbervikdalen, men som følge av pukkverksdriften fra tidligere drivere har det vært et sår i terrenget som har vært godt synlig ved innkjøringen til Drammen. Franzefoss har tilbakestilt bruddet og omgjort området til et tur- og rekreasjonsområde. Området egner seg både til fots og på sykkel, og har et utsiktspunkt på toppen.

– Drammen kommune er veldig godt fornøyd med samarbeidet med Franzefoss og det utførte avslutningsarbeidet. Innbyggerne i Drammen har nå fått et nytt turområde med et flott utsiktspunkt, sier Devold.

Nederst ved Holmestrandsveien er bruddvegger sikret, området ryddet og planert og tilrettelagt for fremtidig næringsområde.

ARKITEKTUR/25. april 2018

Vinner av en enstemmig jury med sitt forslag

Fem arkitektgrupper ble i fjor høst invitert til å delta i konkurransen om å tegne det nye sykehjemmet på Hogsnes i Tønsberg kommune. I tillegg til Norconsult besto de øvrige gruppene av Aas arkitektur/Landskaperiet, Bølgeblikk/Topic/Feste, Asplan Viak og Spir/Friis & Moltke/Gullik Gulliksen. Norconsults leveranse ble til slutt utpekt som vinner av en enstemmig jury med sitt forslag «Møteplassen i grenda». Les hele saken

Til toppen