Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar, forteller Ytreberg.
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar, forteller Ytreberg. (Foto: Pixabay)

Fra spill-maling til Miljøfyrtårn

Det er enkelt å bli sertifisert som en bedrift som tar samfunnsansvar. Sertifiseringen er nyttig, og den er lønnsom, sier daglig leder i stiftelsen Miljøfyrtårn Ann-Kristin Ytreberg. Det hele startet med en maler i Kristiansand.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Vi har eksistert i mer enn 20 år, og er en av organisasjonene innen miljøsertifisering som har eksistert lengst. Kort fortalt begynte det med en håndverker som lurte på hva han skulle gjøre med spill-malingen og annet avfall. Han kontaktet Kristiansand kommune, og fikk en liste over det han måtte gjøre. Han gjorde det kommunen bad ham om, og etterpå ønsket han et bevis på at han hadde fulgt opp. Kommunens konsulent laget et sertifikat til håndverkeren. I ettertid tenkte konsulenten at dette kunne kommunen ta videre. Miljøfyrtårn ble dermed en lokal ordning i Kristiansand kommune, frem til 2003. Da ble det en nasjonal ordning.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar, forteller Ytreberg. Flere enn 5 300 virksomheter er sertifisert – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for over 70 ulike næringer.

– I bunnen ligger felleskriterier som må være oppfylt for at en bedrift skal være sertifisert. Disse omhandler energi, transport, arbeidsmiljø og innkjøp. Så oppfyller de i tillegg bransjekriterier. Begge deler er utarbeidet i samarbeid med myndigheter, foreninger og andre representanter fra de ulike næringene. Noe av poenget med sertifiseringen er at bedriften skal jobbe med kontinuerlig forbedring og skape en kultur for innovasjon, for eksempel gjennom utvikling av nye produkter og tjenester som både er lønnsomme og bærekraftige.

– Det er enkelt å bli miljøfyrtårnsertifisert. Det er relevant, og det er lønnsomt, sier daglig leder i stiftelsen Miljøfyrtårn Ann-Kristin Ytreberg.
– Det er enkelt å bli miljøfyrtårnsertifisert. Det er relevant, og det er lønnsomt, sier daglig leder i stiftelsen Miljøfyrtårn Ann-Kristin Ytreberg. Foto: Erik Burås / Studio B13

Garanterer orden i bedriftens «sysaker»

Når sertifikatet henger på veggen, er bedriften anerkjent som en kvalitetsbedrift som tar ansvar. Sertifikatet fungerer som et kvalitetsstempel, som betyr at bedriften tar sitt miljø- og klimaansvar. Dette skaper en standard som gjør det enklere for blant andre offentlige innkjøpere å kreve sertifikatet i sine anbud, og også for ansvarlige bedrifter å etterspørre det av sine leverandører og samarbeidspartnere.

– Miljøfyrtårn handler om hvordan du driver virksomheten din. Som kunde kan du – dersom du velger en leverandør som er Miljøfyrtårnsertifisert – sikre deg en vare eller en tjeneste av en bedrift som har tenkt på energibruk ved tilvirkning, produksjon og transport, at avfallet er håndtert riktig, at innkjøp er drevet på forsvarlig vis og at arbeidsmiljøloven er fulgt. Du, som kunde, vet med andre ord at bedriften du handler hos driver sin virksomhet på en forsvarlig måte.

Ytreberg forteller at det er viktig for Miljøfyrtårn at det er enkelt å få sertifisering. Alternativer som ISO-standard 14001 og det europeiske alternativet EMAS krever mer av bedriftene. Miljøfyrtårn er ideelt for små- og mellomstore bedrifter. 

«Flertallet av de som er blitt sertifisert sier at sertifiseringen har vært lønnsom for virksomheten fra første dag.»

- Ann-Kristin Ytreberg

– Det er enkelt å bli miljøfyrtårnsertifisert. Det er relevant, og det er lønnsomt. Det er enkelt på den måten at vi spør deg hvilken næring du tilhører. Så forteller vi deg hvilke kriterier du må oppfylle i den hensikt å få en sertifisering. Du får deretter en tredjeparts – uavhengig av oss, selvstendig konsulent – som kan hjelpe deg med forberedelsene. Vedkommende skal hjelpe og forberede deg på sertifiseringen. Når du mener bedriften din innfrir alle kritierier, sender vi en uavhengig sertifisør, som da evaluerer og eventuelt sertifiserer bedriften din.

– Videre ønsker vi at bedriften din skal drive kontinuerlig forbedring. Du fyller ut en miljørapport årlig, noe som egentlig gir deg et måleverktøy. Når du rapporterer inn tall på avfall, energi og transport, innkjøp og arbeidsmiljø, samt andre indikatorer relevant til din næring, får du et miljøregnskap – med grafer – på utviklingen i din bedrift. Det gjør at du kan sette deg mål, og finne ut hvor bedriften befinner seg i forhold til disse. Du får kontroll.

Gir bedre kostnadskontroll

– Flertallet av de som er blitt sertifisert sier at sertifiseringen har vært lønnsom for virksomheten fra første dag. De reduserer for eksempel utgifter på riktig avfallshåndtering. Det gjelder spesielt i byggenæringen. Det er også muligheter for å redusere utgifter på transport og energi. Mange bedrifter sparer altså penger allerede før de er blitt sertifisert. Det gir en vinn-vinn situasjon, både for bedriften og for miljøet. Da blir det morsomt.

Entreprenør- og eiendomsutviklingsselskapet BRG er blant selskapene som har sertifisert sin virksomhet. Administrerende direktør Gunnar Thompson bekrefter at sertifiseringen gjør bedriften mer effektiv, uten at han kan tallfeste hvor store summer de sparer på bedre oversikt på drift og miljøregnskap. Han anbefaler uansett sertifisering via Miljøfyrtårn.

– Vi får et fokus på miljø, på driften, og effektive løsninger for avfallshåndtering. Dessuten får vi til en lettere pre-kvalifisering på anbud vi skal være med på. I anbud er en sertifisering som denne helt klart en stor fordel. Uten Miljøfyrtårn-sertifikatet blir vi nødt til å legge frem et helt annet sett med papirer, sier Thompson.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen