Fra ZEB til ZEN

Fra ZEB til ZEN

Da den siste ZEB-konferansen fant sted i Trondheim 19. januar, markerte det samtidig åpningen av det nye forskningssenteret ZEN – Zero Emission Neighbourhoods. Visjonen er "bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser".

  • breeam
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Et av tiltakene for å nå dit er etablering av syv nullutslippsområder som vil fungere som innovasjonsarena og utprøvingsområde for teknologier og løsninger som utvikles i forskningssenteret. Det første testområdet er allerede etablert på Campus Evenstad, nybygget åpnet én uke etter at ZEN offisielt ble satt i gang.

Definisjonen av ZEB

ZEB (Zero Emission Buildings) er en av de største satsningene på utvikling av nullutslippsbygg noensinne. Arild Gustavsen var med ra starten i 2009 og fra 2012 var han senterleder – en rolle han også får i det nye forskningssenteret FME-ZEN. Hva har man så fått til i ZEB?

– Resultatene inneholder alt fra nye nano-materialer til oppførte pilotbygg, det har vært godt spenn i aktivitetene. Noen partnere forbedrer egne produkter, noe er lab-eksperimenter som kanskje kan bli produkter som kommer på markedet om noen år, sier Gustavsen.

Å tørre å sette seg høye mål og stå ved dem, er det som til slutt fører til nye og bedre løsninger

– Vi har vist at det er mulig å bygge null-utslippshus. Og vi har fått på plass null-utslippsdefinisjoner. Vi startet med en arbeidsdefinisjon, og har utviklet denne i tråd med de erfaringene vi har gjort, sier han.

Definisjonene er delt inn i 5 nivå og starter på ZEB O – EQ der fornybar energiproduksjon skal kompensere for klimagassutslipp fra drift av bygningene minus utslipp knyttet til brukerutstyr i bygget ("plug loads"). Så går det gradvis opp til ZEB Complete – det strengeste nivået tar med alle utslippene under hele livsløpet til bygget, fra bygging til avhending. Arbeidet gir retningslinjer for hvordan man skal regne på nullutslipp i byggeprosjekter, og hvordan bransjen kan dokumentere utslipp fra materialer og energibruk.

Deltagerne har hatt nytte av ZEB gjennom at de tilegner seg verdifull kompetanse. Og de får et forsprang som vil være gunstig når de skal konkurrere i et marked med nye og strengere miljø-krav, sier Gustavsen.

Kortreist flis

Statsbygg er en av aktørene i byggenæringen som har tatt tak i klimaproblematikken. I konsernet mener man det er et stort potensial i bransjen for å redusere klimautslipp. På Campus Evenstad i Østerdalen, som er en del av Høgskolen i Innlandet, har de reist det bygget i Norge som er oppført med den høyeste miljøambisjonen hittil.

– Med en god dose overmot bestemte vi oss for å gå inn for ZEB COM-nivået. Men å tørre å sette seg høye mål og stå ved dem, er det som til slutt fører til nye og bedre løsninger, sier seniorrådgiver Zdena Cervenka i Statsbygg, som jobber med forskning og utvikling knyttet til klima og miljø.

Den største enkeltfaktoren for å nå ZEB COM er installasjon av CHP-anlegget. Det er et småskala kraft-varmeanlegg basert på gassifisering av flis.

– Vi endte opp med en flisprodusent på Rena, bare 20 km unna. I Østerdalen er det også rikelig tilgang på råstoff, så det blir kortreist til fabrikken, og kortreist fra fabrikken til Campus Evenstad. I tillegg bidrar vi til å støtte det lokale næringslivet, sier hun fornøyd.

Vi har vist at det er mulig å bygge null-utslippshus. Og vi har fått på plass null-utslippsdefinisjoner

Fra ZEB blir Campus Evenstad blir også videreført som et pilotområde i ZEN. Her har man undervisningslokaler, næringsbygg og studentboliger på et begrenset område. Det gjør det enklere å hente ut resultater for læring. Det er installert solfangere, solcelleanlegg, pelletskjele og CHP-anlegg, samt et godt distribusjonsnett for varmeforsyning. Energiforsyningen er basert på stor grad av fornybar egenproduksjon med termisk energi til lokalt nærvarmeanlegg for Campus og eksport av elektrisitet til ”globalt” nett.

Kunnskapen spres

Ikke alle bygg kan bli null-utslippshus. Men det kan allikevel bli en ressurs i et nabolag. Noen bygg som trenger energi til oppvarming kan få overskuddsvarme fra et nærliggende bygg.

– Å lage null-utslippshus er vanskelig nok, og det vil være mer komplekst å lage et null-utslippsområde. Derfor etablerer vi syv læringsområder. I disse områdene gjøres det ulike tiltak som vi kan registrere effektene av. Det blir også interessant å se på samspill med utbyggere, leietakere og andre brukere, sier Gustavsen.

– Det er logisk å utvikle kunnskapen videre fra ZEB til ZEN. Vi får til null-utslippsbygg, nå må vi løfte blikket for å se på områder og regioner. Definisjonene som ZEB har fått på plass er viktige, med nivåer og kriterier, sier Cervenka.

– Etter våre erfaringer med ZEB var det aldri tvil om at Statsbygg skulle være med også i ZEN. Vi ønsker å basere våre valg på den beste forskningsbaserte kunnskapen, sier hun.

– Nå har vi fått støtte til fem år, så vil det være en evaluering som avgjør om Forskningsrådet vil gi støtte til de siste tre årene. Erfaringene og tilbakemeldingene fra ZEB har vært veldig positive. Dersom ZEN frembringer gode resultater vil det være naturlig å videreføre arbeidet, sier Gustavsen til slutt.

TRE/26. mars 2019

Verdens høyeste trebygning står ferdig i Norge

Mjøstårnet ble offisielt åpnet den 15. mars 2019, og tar over tittelen som verdens høyeste trebygning. Bygningen på 18 etasjer, som ligger i Brumunddal, er hele 85,4 meter høy. Bygningen inkluderer et hotell, private hjem og kontorlokaler. Metsä Woods raske, lyse og grønne Kerto® LVL-produkter (laminert finertre) ble brukt i de mellomliggende gulvelementene i bygningen. Les hele saken

Til toppen