Fransk treindustri til Norge for å lære trearkitektur

Fransk treindustri til Norge for å lære trearkitektur

Fransk byggenæring har rettet øynene på norsk trearkitektur, og besøkte Bergen for å lære mer om verdens høyeste bolighus i tre. Besøket gir nye muligheter for norsk treindustri i Frankrike.

  • Rådgivning
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Daglig leder Frode Resve i Securo tok sammen med Teknos Norge initiativet til at en fransk bygningsdelegasjon kom til Bergen for å se nærmere på verdens høyeste bolighus i tre, som ble åpnet i desember i fjor. Bakgrunnen for invitasjonen er at Securo i om lag tre år har arbeidet for å skaffe seg markedsandeler i Frankrike.

Securo produserer og selger passive lufteventiler som sørger for nødvendig lufting samtidig som de momentant blokkerer for spredning av brann. Produktene fra Securo har vunnet en rekke priser for sin innovative teknologi.

[factbox id="1"]

– Vi har jobbet systematisk mot treindustrien og franske myndighetene over flere år, og følte at tiden var moden for å ta med oss en delegasjon til Bergen. Der fikk de med egne øyne se hva Bergen og omegn boligbyggelag (BOB BBL) har gjort for å få på plass verdens høyeste boligblokk i tre. I tillegg til å møte byggherren, fikk de treffe aktører som har samarbeidet med det norske rådgivermiljøet og norsk industri for reise bygget, forteller Resve.

Resve forteller at Frankrike har fattet stor interesse for tre, og har rettet blikket mot Norge som et land som har gjort seg svært godt bemerket internasjonalt med mange forbildeprosjekter og spennende bygg i tre.

– Bare noen timer før avgang til Norge, fikk et av selskapene som kom til Bergen oppdraget med å reise det som vil bli Frankrikes høyeste trebygg. Bygget ville blitt verdens høyeste i tre hvis det ikke var for at eiendomsutvikler Arthur Buchardt kommer til å realiserer planer om hotellkompleks i tre i Brumunddal om noen år, sier han.

[img id="1"]

Den franske delegasjonen ble tatt med til Norge for å spesielt se på det som har vært tradisjonelle utfordringer ved store trebygg, som brann og avansert konstruksjonsteknikk og arkitektonisk utforming med tre som byggemateriale. Dette er sider ved byggkonstruksjonene som er løst i Norge, sier Resve, som la merke til at delegasjonen fattet interesse for hvordan man fant ut av vektutfordringen med så høye bygg i tre.

– Jeg så at franskmennene bet seg merke i hvordan prosjekteringsteamet hadde løst utfordringen med at tre er et lett materiale. Bergensteamet hadde lagt inn en betongplate i hver femte etasje som støtte, sier Resve. I følge ham opplevde de besøkende at det er relativt enkelt å reise et slikt stort bygg i tre.

Treet i Bergen

Treet i Bergen ble ved ferdigstillingen i 2015 verdens høyeste trehus. Bygningen ble bygget i 14 etasjer, med 62 leiligheter i ulike størrelse. Blokken er konstruert som 3 selvstendige bygg i 4 og 5 etasjer. På toppen av hver 5. etasje ligger et betongdekke for at bygget skal bli mer stabilt. Treet er bygget med kombinasjonen moduler, limtrekonstruksjoner og massivtre med dobbel fasade, der innerveggene er tremoduler. Treet er del av byggherrens plan om å utvikle Damsgård i Bergen til en ny bydel. Bygget er nybrottsarbeid.

[factbox id="2"]

Bygget er satt opp med prefabrikkerte moduler i tre, som er fraktet direkte til byggeplass. De bærende konstruksjonene er synlig limtre, basert på erfaringer fra konstruksjon av trebroer. Trapperom, heissjakt og veggene i korridorene er i massivtre. Det var et ønske om bruk av prefabrikkerte løsninger for å korte ned byggeperioden og bedre kontrollen på fremdrift og fuktsikring. Det er første gang et så høyt bygg i tre bygges uten telt under montering. Bygget står i et fuktig klimaområde, derfor benyttes glass og stålkledning i fasaden.

Treet har allerede gitt stor nytteverdi i næringen ved å vise at tre er et reelt alternativ i store boligprosjekter, og synliggjør bruken av tre på en god måte som næringen selv kan bruke i eget profileringsarbeid.

Securo har arbeidet med dokumentasjonsprosjekter i Frankrike der både treindustrien og franske myndigheter har vært delaktige. Han forteller at fransk treindustri arbeider systematisk med trebruk i Frankrike, noe som åpner opp for muligheter for norsk treindustri.

– Moelven limtre var med på befaringen, og jeg forstod det slik at de ønsker å bistå Frankrike med både konstruksjonsteknikk, know how og leveranser av materialer fra Norge. Det betyr at det franske besøket gir nye muligheter for norsk treindustri, sier Resve.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen