Fremtidens bygg blir bok

Fremtidens bygg blir bok

Etter åtte års intens forskning sammenfattes nå forskningssenteret ZEBs resultater i en omfattende bok. Her kan ingeniører, byggmestere, arkitektstudenter og alle andre som er interessert få vite hvordan vi kan realisere fremtidens nullutslippsbygg.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Denne boken viser hva som er mulig å oppnå når forskere og praktikere samarbeider om å øke ytelsesnivået til fremtidens bygg. Selv om dette er morgendagens teknologi, er det høyst nødvendig at vi starter arbeidet i dag, sier professor ved NTNU Anne Grete Hestnes, som er redaktør for boken der flere av de fremste forskerne på fagfeltet ved NTNU og SINTEF Byggforsk har bidratt.

ZEB (The Research Centre on Zero Emission Buildings) har siden 2009 vært støttet av Forskningsrådet og flere sentrale aktører i byggenæringen. I 2017 avsluttes prosjektet, og funnene kommer i stor grad til å danne fundamentet for ZEN – et nytt forskningssenter der man skal utvikle løsninger for å prosjektere hele områder bestående av nullutslippsteknologi.

[factbox id="1"]

– Utslipp av CO2 og andre klimagasser må reduseres for å begrense den globale oppvarmingen. Målet for ZEB har vært å utvikle kunnskap, konkurransedyktige produkter og løsninger for eksisterende og nye bygninger, sier Hestnes.

Lansering på ZEB-konferansen

Under ZEBs avsluttende konferanse den 19. januar på Scandic Nidelven i Trondheim, kommer Hestnes til å presentere bokens innhold og snakke om hva den kan brukes til. Her kommer også fagfeltets fremste forskningsmiljø til å være representert. Boken er gratis for deltakere på konferansen.
Les mer og meld deg på her.

ZEB har definert et nullutslippsbygg som "en bygning som genererer nok fornybar energi til å kompensere for byggets totale klimagassutslipp gjennom hele levetiden". Dette gjelder produksjon, materialbruk, oppføring, drift og destruksjon. Samtidig har man vurdert brukernes komfort og byggenes fleksibilitet.

Samspillet mellom teknologi og menneskenes bruk av denne står sentralt i forskningen. Derfor er boken blitt et unikt verk som overlapper flere fagfelt og forskningsmiljøer.

Beskriver kunnskapsområder

Boken beskriver noen av de viktigste kunnskapsområdene som trengs for å designe, bygge og drifte nullutslippsbygg.

– Resultatene som presenteres er basert på forskning og erfaringer fra utviklingen av ni virkelige pilotprosjekter landet over. Stoffet egner seg for alt fra studenter til ingeniører og andre utøvere som er på jakt etter måter å bidra til en bærekraftig fremtid på, sier professor ved NTNU og ZEB-senterleder Arild Gustavsen.

Gjennom 11 kapitler får leserne en grundig gjennomgang av blant annet alle ZEBs pilotprosjekter, moderne og fremtidsrettet arkitektur, prosjekteringsprosessen, optimalisering av materialbruk og nye materialer, samt nye metoder for ventilasjon og reduksjon av energiforbruk. Flere av temaene belyses også på ZEB-konferansen 19. januar.

Boken vil bli tilgjengelig gjennom Fagbokforlaget etter lansering, og skal kunne bestilles i alle bokhandler.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen