Fremtidens trebyggeri
(Foto: NTNU)

Fremtidens trebyggeri

Byggsektoren representerer 40 prosent av verdens samlede klimagassutslipp. Byggeløsninger på basis av bærekraftige skogressurser kan utvikles for å redusere utslippene.

  • Tre
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

På konferansen presenteres løsninger og muligheter for bærekraftig trebyggeri fra Skandinavia og Europa. Konferansen samler representanter fra industrien, forskningsmiljøene og øvrige utviklingsaktører for å diskutere muligheter for avanserte, industrielle prinsipper i treindustrien.

Innlandet representerer kjerneområdet for treindustrien i Norge, og bedriftene investerer tungt i nye, klimavennlige løsninger. Utviklingen av Mjøstårnet og ny fabrikk ved Skjerven industripark viser at industrien i Innlandet har kapasitet og evne til svare på utfordringene.

Program

10:30 - 11:00 Registrering, kaffe

11:00 - 11.15: Velkommen v/Instituttleder Torbjørn Skogsrød, NTNU

11:15 - 12:00: "Modular and Serial Housing" v/Project Leader Stefan Zetzmann, TCW Management Consulting GmbH, Munich

12:00 - 12:45 Teknologi for bærekraftig trebyggeri, erfaringer fra Moelven i Sverige og Norge” v/Divisjonssjef Marcus Johansson, Moelven Byggsystemer

Informasjon:

Tid: 11.april (kl:10:30-15:30)

Sted: Eureka, NTNU i Gjøvik

12:45 - 13:00 Spørsmålsrunde

13:00 - 13:45 Lunsj

13.45 - 14:05 Trefiberisolasjon: produkt, prosess og ny fabrikk” v/HR-sjef Tore Bergsveen, Hunton Fiber

14.10 - 14:30 Avanserte produksjonsprosesser - hvordan kan omstillingsmotor og katapultsenteret bidra? v/Jon Sandvik,Sintef Raufoss Manufacturing

14:30 - 14:45 Pause

14:50 - 15:10 Digitale byggeprosesser” v/førsteamanuensis Erling Onstein, NTNU

15:10 - 15:30 Spørsmål, oppsummering og avslutning v/Engebret Dæhlin, Norwegian Wood Cluster

Møteleder: Klyngeleder Engebret Dæhlin, Norwegian Wood Cluster.

Det blir også anledning til å se posterpresentasjoner fra de siste studentprosjektene som er gjennomført innen trebyggeri ved NTNU.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen