Fremtidens trebyggeri
(Foto: NTNU)

Fremtidens trebyggeri

Byggsektoren representerer 40 prosent av verdens samlede klimagassutslipp. Byggeløsninger på basis av bærekraftige skogressurser kan utvikles for å redusere utslippene.

  • Tre
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

På konferansen presenteres løsninger og muligheter for bærekraftig trebyggeri fra Skandinavia og Europa. Konferansen samler representanter fra industrien, forskningsmiljøene og øvrige utviklingsaktører for å diskutere muligheter for avanserte, industrielle prinsipper i treindustrien.

Innlandet representerer kjerneområdet for treindustrien i Norge, og bedriftene investerer tungt i nye, klimavennlige løsninger. Utviklingen av Mjøstårnet og ny fabrikk ved Skjerven industripark viser at industrien i Innlandet har kapasitet og evne til svare på utfordringene.

Program

10:30 - 11:00 Registrering, kaffe

11:00 - 11.15: Velkommen v/Instituttleder Torbjørn Skogsrød, NTNU

11:15 - 12:00: "Modular and Serial Housing" v/Project Leader Stefan Zetzmann, TCW Management Consulting GmbH, Munich

12:00 - 12:45 Teknologi for bærekraftig trebyggeri, erfaringer fra Moelven i Sverige og Norge” v/Divisjonssjef Marcus Johansson, Moelven Byggsystemer

Informasjon:

Tid: 11.april (kl:10:30-15:30)

Sted: Eureka, NTNU i Gjøvik

12:45 - 13:00 Spørsmålsrunde

13:00 - 13:45 Lunsj

13.45 - 14:05 Trefiberisolasjon: produkt, prosess og ny fabrikk” v/HR-sjef Tore Bergsveen, Hunton Fiber

14.10 - 14:30 Avanserte produksjonsprosesser - hvordan kan omstillingsmotor og katapultsenteret bidra? v/Jon Sandvik,Sintef Raufoss Manufacturing

14:30 - 14:45 Pause

14:50 - 15:10 Digitale byggeprosesser” v/førsteamanuensis Erling Onstein, NTNU

15:10 - 15:30 Spørsmål, oppsummering og avslutning v/Engebret Dæhlin, Norwegian Wood Cluster

Møteleder: Klyngeleder Engebret Dæhlin, Norwegian Wood Cluster.

Det blir også anledning til å se posterpresentasjoner fra de siste studentprosjektene som er gjennomført innen trebyggeri ved NTNU.

ENERGIBRUK/18. februar 2019

Ny byggstatistikk og nye graddagstall er ute

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare. Les hele saken

Til toppen