Frikjøp av data til en felles digital plattform

Frikjøp av data til en felles digital plattform

BNL, coBuilder, og Norsk Byggtjeneste har signert avtale om å frikjøpe innhold til byggenæringens digitale dataordbok.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Dette er en svært stor dag. Nå kan arbeidet med å kunne bygge en felles digital plattform komme i gang. Dette er også er en forutsetning for digitalisering av bygge- og anleggsnæringen, sier Jon Sandnes, adm. dir i Byggenæringens Landsforening (BNL).

En nødvendig digital plattform

BNL presenterte i vår en skisse til et digitalt veikart som også har vært ute på høring. Veikartet anbefaler å sette krav til digital planlegging og prosjektering før det bygges fordi for å kunne utvikle en nødvendig digital plattform, få på plass nødvendig regelverk og standarder.

– Denne avtalen er et første skritt i å digitalisere sammen. Hvis det skal planlegges og prosjekteres digitalt før man bygger, må dette gjøres på et felles system med felles terminologi. Dette er et nødvendig skritt for målsetting om en heldigital bygge- og anleggsnæring i 2025, sier Jon Sandnes i BNL.

Gjør at alle forstår hverandre, og kan utveksle informasjon

Teknisk vil innholdet ligge i buildingSMART Dataordbok (bSDD) - som er en universell koblingsmekanisme som gjør at alle forstår hverandre, og kan utveksle informasjon på tvers av programvare og språklige barrierer.

– Interesseorganisasjonen buildingSMART Norge etablerer nå en nøytral forvaltningsenhet for dette i Norge. Det skal også signeres avtale mellom BNL og buildingSMART om overføring av innholdet til bSDD.

Til toppen