Fritt frem å produsere og selge egen strøm

Fritt frem å produsere og selge egen strøm

Med nye regler for plusskunder, skal det bli enklere for folk å produsere sin egen strøm og få solgt overskuddet.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Selv om det ikke er snakk om et stort antall plusskunder i Norge enda, er interessen økende.

– De fleste kundene har kommet de siste årene, og man kan anta at det kommer flere etter hvert. Så da er det greit å ha et regelverk som er best mulig tilpasset, sier seniorrådgiver i NVE, Bjørnar Fladen til Fremtidens Byggenæring.

Han sier at det egentlig ikke er snakk om noen store regelendringer.

– Helt konkret er det egentlig ikke annet enn at vi lager en definisjon av begrepet plusskunde. Det er et begrep som vi hadde en definisjon på i dispensasjonen fra 2010, men nå utvider vi definisjonen ganske betydelig. Og så sier vi at disse skal slippe å betale fastleddet for innmating. I kroner og øre innebærer det ikke så mye.

Relativt høy

Grensen for hvor mye plusskunden kan levere til nettet er 100 kW, som tilsvarer ca 650 kvadratmeter med solcellepanel.

[img id="1"]

– Kunden kan installere mer enn 100 kW hvis han bruker en del av det selv. Når det gjelder solceller mener vi at 650 kvadratmeter er en relativt høy grense.

For at kundene skal kunne selge kraft, må de ha en smart strømmåler. Dette skal alle uansett ha innen 2019. De nye reglene pålegger alle nettselskaper å inngå avtale med strømkunder som vil bli plusskunder.

– I tillegg må kunden finne en leverandør som både vil kjøpe og selge kraft. Per nå er det ikke flust av aktører som har sånne kontrakter tilgjengelig, sier han.

Selv om den nye definisjonen av plusskunder og fritak for betaling av andre tariffledd for innmating først trer i kraft 1. januar 2017, understreker han at nettselskapene allerede nå har tilknytningsplikt.

– Alle som vil bli plusskunder har rett til det, nettselskapene kan ikke nekte noen å selge egenprodusert strøm. NVE kjenner til at enkelte nettselskaper har svart at de ikke tilbyr plusskundeordning, og at kunden må vente på de nye reglene som kommer. Men svaret vårt er at de har en plikt til å tilknytte, så hvis folk går med planer om å produsere egen strøm og selge overskuddskraft, kan de gjøre det nå. Rett på fritak fra fastleddet for innmating får de imidlertid først 1. januar 2017.

Bra pågang

Blant selskapene som allerede er godt kjent med plusskundeordningen er Hafslund.

[img id="2"]

– Vi har totalt 130 plusshuskunder, og vi har merket en økende etterspørsel. De første kundene kom i 2012, og det siste året har det vært bra pågang, sier kommunikasjonssjef nett, Morten Schau, som ser en sammenheng mellom etterspørsel og støtteordninger blant annet fra Oslo kommune.

– Vi har systemer og er veldig positive. Kunden må ha toveismåler og forrigling som sperrer for kunden når vi har koblet ut strømmen. Og så setter vi noen krav til overvåkning av spenningskvalitet. Ellers er det ikke noen spesielle krav.

Schau ser ikke noen reell konkurranse fra plusskundene.

– Nei, det er såpass marginalt. Solceller blir stadig billigere og det er mange aktører på banen som kan levere komplette anlegg, og nå er det også firmaer som leaser ut anlegg. Men med dagens priser på strømmarkedet tar det mange år å nedbetale et sånt anlegg. Så foreløpig er plusskundene først og fremst entusiaster som liker å kunne være litt sjølberga eller teknisk interesserte folk.

Han sier de nye reglene ikke vil ha noen særlig praktisk betydning for Hafslund.

– Det som er nytt er at nå kan også strømselskapene, og ikke bare nettselskapene, kjøpe overskuddsstrøm. Til nå har dette vært en frivillig ordning mellom nett og kunde. Men for Hafslund har det ingen betydning, vi har hele tiden vært med, sier han.

I tillegg blir det nå også mulig for boligselskaper å bli plusskunder. NVE og Statnett har utarbeidet en løsning som kan implementeres i det nye nasjonale systemet for utveksling av målerverdier i kraftmarkedet (Elhub). Løsningen innebærer at boligselskapets produksjon blir fellesavregnet og fordelt på sluttbrukerne av elektrisitet. Samtidig blir de enkelte boenhetene målt og avregnet hver for seg. Elhub skal etter planen settes i drift 20. februar 2017.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen