På frokostmøtet 21. november vil du få høre mer om de to nye støtteprogrammene og bli inspirert av prosjekter som allerede har fått Enova-støtte.
På frokostmøtet 21. november vil du få høre mer om de to nye støtteprogrammene og bli inspirert av prosjekter som allerede har fått Enova-støtte. (Transborder)

Frokostmøte: Enovas nye tilbud for mer innovasjon i bygg og områder

Blir du med å flytte fronten i byggemarkedet? Ønsker du å strekke deg lengre enn dagens tekniske standarder og hyllevareløsninger? Nå kan du få støtte til bruk av innovative energi- og klimaløsninger som tidligere kun har vært utprøvd i mindre skala. FutureBuilt og Enova inviterer til frokostmøte 21. november hvor du kan bli inspirert og høre om Enovas to nye støtteordninger.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Forrige uke skrev Fremtidens Byggenæring om det nye Enova-tilbudet som skal gi mer innovasjon i byggsektoren.

- Utfordringen er ikke at de gode løsningene ikke finnes, men at de i for liten grad blir tatt i bruk. Dermed tar det også for lang tid før de etablerer seg i markedet. Den viktigste endringen vi gjør nå, er derfor å senke terskelen for hvor mange ganger en teknologi kan få støtte fra oss, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Informasjon:

21. nov. 2017

Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6

 

På frokostmøtet 21. november vil du få høre mer om de to nye støtteprogrammene og bli inspirert av prosjekter som allerede har fått Enova-støtte. Det er også satt av tid fra 10.00-11.00 hvor det er muligheter for å snakke med Enova om egne prosjekter. Frokostmøtet er gratis og åpent for alle, men påmelding er nødvendig.

JURIDISK/25. april 2019

Kjøper har fortsatt risikoen for om tomten kan utnyttes

Høsten 2018 avsa Høyesterett dom hvor kjøpet av en boligtomt ble hevet, da det viste seg at tomten var ubebyggelig som følge av et offentligrettslig byggeforbud. Enkelte har oppfattet at dette kunne være en oppmyking av kjøpers risiko og at det nå er mindre behov for å sjekke tomten grundig før kjøp. Les hele saken

Til toppen