Kunnskapsdepartementet har slått fast at lærlinger må få opplæring i produksjonsbedrift.
Kunnskapsdepartementet har slått fast at lærlinger må få opplæring i produksjonsbedrift.

Fullt gjennomslag for byggenæringen: Lærlinger må få opplæringen i en produksjonsbedrift

BNL er svært glad og lettet over at Kunnskapsdepartementet har slått fast at lærlinger under utdanning ikke skal kunne leies ut.

  • HMS
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I fjor høst ble det kjent med at utleiebedrifter som leier ut arbeidskraft til byggenæringen har søkt om å bli lærebedrifter.

– BNL og Byggmesterforbundet kontaktet Kunnskapsdepartementet i sakens anledning og uttrykte en bekymring og protest mot at lærlinger skulle kunne leies ut for at bedriftene på den måten skulle kunne dekke lærlingekravet i de offentlige kontraktene, sier Jon Sandnes adm. dir i BNL.

De bedriftene som til nå har blitt godkjent som lærebedrifter har hatt egenproduksjon i de lærefag de har hatt lærlinger i.

– Dette prinsippet har departementet nå fastslått i sitt svarbrev av 8. mars 2019, sier Sandnes.

I følge BNLs fremtidsbarometer 2019 har våre bedrifter stort behov for faglært arbeidskraft.

– Departementets beslutning styrker vårt arbeid med å sikre en solid fagutdanning for fremtidens arbeidsliv, sier Sandnes.

Departementet skriver i sin konklusjon at "med dagens bestemmelser om krav til lærebedrifter er det vanskelig å se for seg at en bemanningsbedrift vil kunne oppfylle villkårene for å bli godkjent som lærebedrift i fag hvor bedriften ikke har egen produksjon".

SYKEHUS/22. mars 2019

Prosjekterer nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet

Denne uken signerte Norconsult og Helse Sør-Øst RHF en avtale om arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester for utarbeidelsen av et forprosjekt for et nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus HF. Les hele saken

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen