FutureBuilt: Norsk standard for grønne tak

FutureBuilt: Norsk standard for grønne tak

Er det mulig å standardisere hvordan vi best kan utnytte de økosystemtjenester vi kan få fra naturen? Ny Norsk Standard skal sikre kvaliteten og dermed god økonomi i prosjekter med grønne tak.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Tirsdag 8. desember lanseres den nye standarden på et frokostmøte. Møtet blir ikke streamet, presentasjoner blir imidlertid lagt ut i etterkant på Standard Norges hjemmeside.

[factbox id="1"]

NS 3840 Grønne tak

Den nye standarden, NS 3840 Grønne tak – planlegging, prosjektering, utførelse skjøtsel og drift – Ekstensive tak, er resultat av at eksperter med svært forskjellig bakgrunn har jobbet sammen og blitt enige om hva som er viktig ved etablering av grønne tak og hvordan aktørene bør jobbe sammen.

Standarden vil bidra til økt biologisk mangfold i byen. Den ivaretar de viktige kravene som må stilles i forhold til vekstproblemer og faren for lekkasje, som er de to største utfordringene med grønne tak.

Kan redusere mengden regnvann

Grønne tak kan sterkt redusere mengden regnvann som renner av et tak. Dette er en verdifull egenskap som avhjelper rørsystemer og ledningsnett, og som i mange områder er helt nødvendig for å unngå unødig høye kostnader til håndtering av overvannet.

Minimale driftkostnader

Standarden omhandler vegetasjon som krever lite skjøtsel. Det betyr ikke at taket kan overlates helt til seg selv, men kostnadene til drift er minimale sammenliknet med for eksempel et ordinært grøntanlegg.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen