Giganthall fikk pris for lysbruk
(Foto: Rambøll)

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Det er Per Øyvind Løbach hos Rambøll som forteller dette. Han snakker om prosjektet Holmestrand Stasjon – som fikk Norsk Lyspris for utendørs prosjekt for 2018. Tunnelen har en av de største største hallene i verden, på hele 870 meter i lengde, og er altså en jernbanestasjon inne i fjellet. Dog med to inngangstunneler et par steder fra Holmestrand sentrum.

Høyt trykk

– Dette høres ut som det kan være et ubehagelig sted å oppholde sg når togene suser igjennom?

– Neida, det er det ikke. Men når det er sagt, er det klart at vi har møtt en del utfordringer når det gjelder de installasjonene som skal være der. Alt fra benker og dører til armaturer må ha en kvalitet som gjør at trykket som oppstår når fjerntogene suser igjennom fjellhallen, ikke forårsaker noen skader. Likevel oppleves ikke trykket ubehagelig for dem som oppholder seg der. Det betød at vi måtte velge solid utstyr, forklarer han.

  Foto: Werner Anderson

– Var dette avklart allerede fra oppdragets start, eller ble det utviklet litt i løpet av prosjektet?

– Løsningen ble utviklet under prosjektets gang, ja. Et godt eksempel på dette, er selve lysarmaturene: Det er snakk om integrerte løsninger som skulle tilpasses en rekke forskjellige lengder. Om vi skulle ha brukt lysstoffrør til å dekke lysbehovet, hadde vi hatt problemer, siden alle vet at de har bestemte lengder, og ikke så lett lar seg tilpasse når man har behov for forskjellige lengder. Løsningen for oss ble LED-løsninger. I prosjektets tidlige faser hadde ikke LED god nok kvalitet til at vi anbefalte å benytte dette, men det endret seg i løpet av prosjektet.

  Foto: Rambøll

– Dere hadde flaks da, siden teknologien ble utviklet mens dere var i gang med prosjektet?

– Det kan vi kanskje si, men vi hadde god tro på at LED ville være løsningen. Vi bygget jo prosjektet på det arkitektoniske konseptet som lå til grunn, og resultatet ble veldig spennende, synes jeg.

Styringsteknikk

– Men du nevnte at dette er et omfattende prosjekt, betyr det at dere også slår noen rekorder når det gjelder styringssystemer?

– Nei, det gjør vi nok ikke. Selv om det er snakk om flere tusen armaturer, er de inndelt i en rekke forskjellige grupper og soner, som styres individuelt. For å ikke bruke unødvendig strøm, dempes lyset ned og suppleres med blått lys når det ikke befinner seg mennesker i stasjonshallen. Når persondetektorene merker at mennesker ankommer, blir lysene mykt ført over i hvitt lys, som med en liten forsinkelse slik at publikum ser endring fra blått til normalt hvitt lys. Ingen brå overganger, som lett kunne blende folk, forsikrer han. Likevel har det blitt en veldig spennende belysning, som skaper en «levende» belysning i lokalene.

  Foto: Rambøll

– Men dette er ikke bare et innendørs prosjekt?

– Nei, selv om det kanskje kan diskuteres hvorvidt en fjellhall er innendørs, så er det avgjort en utendørs del også, ja. Her er det brukt materialer som ganske «rå» betong, i tillegg at lys betong er benyttet i hele prosjektet, og ute til blant annet betongtavler, samt spesiallagede master i corten-stål skaper en spennende dynamikk og miljø ut mot det tidligere stasjonsområdet. Ser man dette ovenfra fjellet, vil det være i vifteform, forteller han. LEDyset her er altså integrert i en vaier og montert i en vifteform mellom arkitektens spesialdesignede master i cortenstål, noe som er en litt utradisjonell løsning.

  Foto: Halvor Gudim

– Men den tidligere stasjonen blir ikke helt borte, altså?

– Nei, tidligere gikk det jo et jernbanespor midt gjennom Holmestrand sentrum. Det blir nå riktig nok borte, og er erstattet av en gang- og sykkelvei. Men man har latt det være igjen en liten del av det gamle sporet, som etslags monument over det som var. I tillegg er det altså blitt plass for to innganger til den nye stasjonen: Ett fra den gamle jernbanestasjonen, og en inngang som har sitt utspring midt i sentrum.

SYKEHUS/22. mars 2019

Prosjekterer nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet

Denne uken signerte Norconsult og Helse Sør-Øst RHF en avtale om arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester for utarbeidelsen av et forprosjekt for et nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus HF. Les hele saken

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen