Illustrasjon av Bygg Reis Deg 2017 viser Gunnar Glavin Nybø, administrerende direktør i Bygg Reis Deg AS.
Illustrasjon av Bygg Reis Deg 2017 viser Gunnar Glavin Nybø, administrerende direktør i Bygg Reis Deg AS. (Foto: Bygg Reis Deg)

Gjenvalgt som styreleder i Bygg Reis Deg for 2 nye år

Under dagens generalforsamling i Bygg Reis Deg AS ble Carl Otto Løvenskiold gjenvalgt som styreleder. I tillegg ble Kristin Røed Eriksen og Øyvind Skarholt gjenvalgt som styremedlemmer. Generalforsamlingen valgte Janicke Cecilie Mathisen, Camilla Bottolfs og Håkan Magnusson som nye styremedlemmer.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring
Carl Otto Løvenskiold er gjenvalgt som styreleder i Bygg Reis Deg for 2 nye år. Foto: Tore Sætre / Wikimedia

Endringene i styret i Bygg Reis Deg innebærer også at Asbjørn Vennebo, Eirik Grønlie og mangeårig styremedlem og tidligere styreleder, Jan Halstensen, går ut av styret. Jan Halstensen ble valgt inn i styret 29.april 2003 og har fungert som styreleder i 3 perioder; 2006-2008, 2010-2012 og 2014-2016 og nestleder i 3 perioder; 2008-2010, 2012-2014 og 2016-2018. Bygg Reis Deg sin nåværende styreleder, Carl Otto Løvenskiold benyttet anledningen til å takke Jan Halstensen for en ekstraordinær innsats for byggenæringen generelt og Bygg Reis Deg spesielt.

Til toppen