Gjenvinner varme og gir sunnere inneklima

Gjenvinner varme og gir sunnere inneklima

Et av Futurebuilt-prosjektene på Furuset benytter desentralisert ventilasjonsanlegg. – Vi forventer at denne løsningen vil åpne opp for en høyre bevissthet hos brukerne som får et friskere og sunnere inneklima, sier arkitekt Dan Zohar.

  • Produkt
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Vi møter arkitekt Dan Zohar i Haugen/Zohar arkitekter på byggeplass på Ulsholtveien 31 på Furuset. Eiendommen består av et eldre bygg som skal rehabiliteres og et nybygg i massivtre. Stiftelsen Betanien Oslo utvikler sin tomt på Furuset i Bydel Alna, og reiser i disse dager førstehjemsboliger for unge. Utbyggingen er valgt ut som delprosjekt i Oslo kommunes satsningsområde for klimavennlig byutvikling i denne bydelen, i tillegg til at dette har blitt et FutureBuilt-prosjekt.

[factbox id="1"]

Mer stabil innetemperatur og spart energi

Dette desentraliserte ventilasjonsanlegget gir en jevnere og mer stabil innetemperatur og spart energi. Mellom 80 og 90 prosent av varmen blir gjenvunnet med denne ventilasjonstypen. I tillegg har ventilene innebygget pollenfilter som renser luften for støv, pollen og andre urenheter. Ventilene er ikke ment for å varme opp leilighetene, men behovet for oppvarming blir redusert siden anlegget gjenvinner varme.

Ventilatorene opererer i par. Mens den ene trekker ut luft fra boligen, tilfører den andre frisk uteluft. Hvert 70. sekund vendes luftretningen i begge enheter. Systemet baseres på prinsippet om regenerativ varmegjenvinning.

Et passivt keramikkelement i ventilatoren akkumulerer varme fra utgående luftstrøm. Lagret varmeenergi i elementet tilbakeføres til friskluften som tilføres rommet når viften reverserer luftstrømmen. Med samme luftvolum inn som ut opprettholdes trykkmessig balanse. En har balansert ventilasjon, med varmegjenvinning, forteller Zohar.

Et balansert system består et likt antall ventilatorenheter i hvert rom. Ventilatorenheten drives av 12 Volt aksialvifte som driver luftstrømmen. Strømforbruket er 1,4 Watt i posisjon 1. De desentrale ventilatorenhetene monteres horisontalt og integreres i husets yttervegger. De opptar nesten ingen plass og det er ikke behov for innvendige ventilasjonskanaler. Ventilatorene danner heller ikke kuldebru. Ut og innblåsingene skjer automatisk, men kan overstyres av den enkelte beboer.

Friskluft rett inn i bygget

– Hver av leilighetene har egen styring, og er derfor uavhengig av andre leiligheter. På̊ den måten kan beboerne selv velge ønsket temperatur og driftshastighet, uten at det påvirker naboene, sier Zohar.

[img id="1"]

Haugen/Zohar arkitekter bruker blant annet denne ventilasjonstypen for å oppfylle Futurebuilt-prosjekts hovedmål om å vise gode arkitektoniske svar på en klimavennlig bruk av eiendommen.

– Dagens Passivhusene blir veldig tette , og dette har konsekvenser for inneklimaet. I Furuset-prosjektet ønsket vi å slippe friskluft rett inn i bygget. Systemet er enkelt. Vi unngår lange kanaler i bygget, som fordyrer monteringen og tar mye plass. Dessuten får man et enklere vedlikehold, samt redusert støy fra vifter, sier Zohar som forteller at hele systemet som er montert lett kan repareres, eller erstattes.

– Denne ventilasjonstypen har en svært høy gjenvinningsgrad av varmen fra rommene, sier han. Haugen/Zohar arkitekter har testet desentral ventilasjon i et av sine tidligere prosjekter, som har gitt gode erfaringer så langt.

– Vi er kjent med ulempene i tradisjonelt byggeri med kanaler. Vi forsto fort potensiale med denne desentrale løsningen. Men vi manglet prosjekter i Norge der slike løsninger har blitt testet over flere år. Det får vi nå. Noen må jo ta det første skrittet, slik at andre kan benytte erfaringen seinere. Det har vi gjort på Furuset, sier han.

Bevissthet på inneklima

Haugen/Zohar arkitekter har stor tro på løsningen, særlig ved rehabilitering og i mindre bygg. På Furuset prøver de nå ut løsningen både i nybygg og i rehabiliteringen av et eksisterende. Zohar forteller at siden dette er utleieleiligheter blir det interessant å se hvilket kostnadsbilde et slikt systemet påvirker fremtidig drift og vedlikehold.

Vi forventer at løsningen vil åpne for både høyre bevissthet hos brukeren samt at bygget får et friskere og sunnere inneklima innvendig

– Desto tettere vi bygger og tykkere vegger og tak blir, desto viktigere blir det med bevissthet på inneklima, som temperatur, relativt fuktighet, dagslys, materialegenskaper, avgassing fra materialer og lignende. Vi forventer at løsningen vil åpne for både høyere bevissthet hos brukeren, samt at bygget får et friskere og sunnere inneklima. Noe av det mest kompliserte i livet er å gjøre ting enkelt. Vi håper og forventer at denne løsningen vil gjøre ting enklere for beboerne, sier han.

Ettersom systemet er desentralt, kan ventilasjonsenhetene monteres der de gjør best nytte, tilpasses faktiske behov. Plassering i dette prosjektet var bestemt på grunnlag av felles 3D (BIM) modell laget av arkitekten.

Løsningen kombinerer også tradisjonelle avtrekksløsninger fra kjøkken og bad. Lunos enhetene er montert i parvis i ytterveggene på oppholdsrommene slik at trykkmessig balanse sikres.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen