Gjenvinnver et helt Eiffeltårn i uka

Gjenvinnver et helt Eiffeltårn i uka

Celsa Armeringsstål i Mo i Rana er landets største gjenvinningsbedrift. Enorme mengder skrapstål smeltes og blir til armeringsstål.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

- Det er utrolig inspirerende å se hva de har fått til, og entusiasmen de har for å utvikle seg videre, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Hun har vært på besøk hos Celsa Armeringsstål som holder til i Mo Industripark i Mo i Rana.

Industriparken har gått gjennom store endringer

Etter andre verdenskrig vedtok Stortinget å bygge et jernverk i Mo i Rana. Målet var å gjøre Norge mer selvforsynt med stål. Gjennom opp- og nedturer leverte verket fra 1955 til 1989 mange millioner tonn jern og stål.

Men på slutten av 1980-tallet ble Norsk Jernverk omstilt og smelteovnene ble overtatt av private aktører. I dag er det Mo Industripark AS som eier og står for driften, og de jobber for å være en grønn industripark i verdensklasse.

[img id="1"]

I tillegg har man har klart å opprette omtrent like mange arbeidsplasser som jernverket en gang sto for, over 2 400. Og det blir stadig flere.

- Mange har mye å lære av deres evne til å omstille seg, sier Skogen Lund.

Gode på gjenvinning

Selskapet Celsa Armeringsstål smelter om skrapstål og er landets største gjenvinningsbedrift. Hver uke gjenvinner de materialer tilsvarende et helt Eiffeltårn.

De er en del av prosessindustrien i industriparken, sammen med Elkem Rana Metall AS, Glencore Manganese Norway AS og gruveselskapet Rana Gruber AS.

Prosessindustrien foredler råvarer, ved hjelp av lokal vannkraft, til produkter som verden trenger. Over 600.000 tonn skrapmetall smeltes og bearbeides til armeringsstål som legges inn i betong, blant annet for å gi strekkrefter.

Metall og mineraler er derfor fortsatt kjernevirksomheten i industriparken, i tillegg til blant annet smoltproduksjon, kalkproduksjon, verkstedbedrifter og laboratorier.

Stor behov for mineraler

Hver nordmann forbruker 13 tonn mineraler i året. Man må ha mineraler blant annet for å lage batterier til elbiler og ledninger for å bringe krafta til privathusholdninger og industri.

Selv om mye kan resirkuleres, innebærer befolkningsvekst og velferdsutvikling at mesteparten må hentes fra berg og løsmasser. Rana Gruber er også en del av industriparken. De er en av Norges største aktører innen gruvedrift og utvinning av jernmalm.

Skogen Lund er opptatt av at det bør satses mer på utvinning av mineralnæringen i Norge, og spesielt i Nord-Norge.

- For å gjennomføre det grønne skiftet har mineralnæringen stor betydning. Myndighetenes jobb er å legge til rette for at det er mulig å tjene penger på denne typen virksomhet, sier Skogen Lund.

Det var også budskapet hennes da hun deltok på mineralkonferansen Geonor 2017 under besøket til Mo i Rana.

- Veien til fremtiden er paradoksalt nok via en ny steinalder, sier hun.

JURIDISK/25. april 2019

Kjøper har fortsatt risikoen for om tomten kan utnyttes

Høsten 2018 avsa Høyesterett dom hvor kjøpet av en boligtomt ble hevet, da det viste seg at tomten var ubebyggelig som følge av et offentligrettslig byggeforbud. Enkelte har oppfattet at dette kunne være en oppmyking av kjøpers risiko og at det nå er mindre behov for å sjekke tomten grundig før kjøp. Les hele saken

Til toppen