GK Konsern endrer navn til GK Gruppen

GK Konsern endrer navn til GK Gruppen

8. oktober 2016 byttet GK Konsern AS navn til GK Gruppen AS. - Dette er kun et navnebytte, og vil ikke påvirke våre kunder og samarbeidspartnere, sier konsernsjef Jon Valen-Sendstad.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Navnebyttet gjennomføres for å tydeliggjøre et samlet kompetansemiljø med ledende fagressurser innen alle våre fag; ventilasjon, kulde, byggautomasjon, rør og elektro.

- GK har vokst voldsomt de siste årene og vi er nå en betydelig aktør innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, rør og elektro. Derfor er det viktig for oss å signalisere at vi er en samlet, sterk gruppe med fageksperter som drar nytte av hverandre, forteller konsernsjef Jon Valen-Sendstad.

Rent praktisk vil ikke navnebyttet påvirke den daglige driften.

- Dette er kun et navnebytte, og vil ikke påvirke våre kunder og samarbeidspartnere i stor grad, forteller Jon Valen-Sendstad.

Det er fortsatt familien Karlsen som eier GK. Kunder og samarbeidspartnere som påvirkes av endringene blir kontaktet med relevant informasjon.

Til toppen