Gode innspill til nye Fredrikstad stasjon

Gode innspill til nye Fredrikstad stasjon

Jernbaneverket har i samarbeid med Statens vegvesen, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune finansiert tre parallelle oppdrag om by- og knutepunktutvikling rundt nye Fredrikstad stasjon.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

[factbox id="1"]

Tre team prioriterer myke trafikanter

InterCity-satsningen skal bidra til at flere velger å reise kollektivt, sykle og gå. Alle teamene viser løsninger som skaper gode forbindelser til sentrum og prioriterer myke trafikanter og kollektivreisende.

Teamene har jobbet uavhengig av hverandre og sett på hvilke muligheter som åpner seg når nytt dobbeltspor skal bygges i Østfold og ny stasjon i Fredrikstad legges til Grønli.

Konsekvenser skal utredes grundig

De tre teamene har kun skissert noen av mulighetene for knutepunktet Grønli. Konsekvenser som kostnader, grunnforhold, berørte boliger og anleggsgjennomføring er ikke vurdert i dette oppdraget. Jernbaneverket og Statens vegvesen skal gjennom arbeidet med kommunedelplan utrede alle konsekvenser grundig. Først etter at dette arbeidet er gjort, har aktørene det nødvendige grunnlaget for å anbefale en løsning.

[img id="1"]

Innspill til planene

Jernbaneverket og Statens vegvesen skal utarbeide et felles planprogram for kommunedelplan for vei og bane på Grønli. Planprogrammet vil vise utredningskorridor, hvilke konsekvenser for miljø og samfunn som skal utredes videre og hvordan medvirkning skal foregå fremover. Første mulighet for å komme med innspill til planene er når planprogram for kommunedelplan legges ut på høring våren 2016.

Se parallelloppdraget i Byhallen

Samarbeidsgruppen skal i de kommende ukene gjøre en faglig vurdering av bidragene og gi en anbefaling til hvordan løsninger og ideer kan tas med i det videre planarbeidet. Parallelloppdragene og de faglige vurderingene skal stilles ut i Byhallen våren 2016.

Alle innspillene ligger ute på Jernbaneverkets nettsider.

TREARKITEKTUR/22. mars 2018

Arven etter Norwegian Wood

I 2008 ble Stavanger-regionen europeisk kulturhovedstad. Et av de største prosjektene under arrangementet ble satt i gang i 2005, og ble til Norwegian Wood. Målet var, gjennom innovative forbildeprosjekter, å skape et utstillingsvindu for nyskapende miljøvennlig trearkitektur og videreutvikle den rike trearkitekturen i Norge og Stavanger. Les hele saken

FASADE/22. mars 2018

Nytt liv i «Vinslottet» med Millenniumsvinduer

Vinmonopolets gamle tapperi på Hasle i Oslo, Vinslottet, skal rehabiliteres. Byggets industrielle preg skal ivaretas og entreprenøren har valgt Hansens Millenniumsvinduer for å imøtekomme arkitektoniske krav. – Vi er stolte av å få være med på dette historiske prosjektet, sier Kim Rasmussen i HubroHansen. Les hele saken

Til toppen