Gode innspill til nye Fredrikstad stasjon

Gode innspill til nye Fredrikstad stasjon

Jernbaneverket har i samarbeid med Statens vegvesen, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune finansiert tre parallelle oppdrag om by- og knutepunktutvikling rundt nye Fredrikstad stasjon.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

[factbox id="1"]

Tre team prioriterer myke trafikanter

InterCity-satsningen skal bidra til at flere velger å reise kollektivt, sykle og gå. Alle teamene viser løsninger som skaper gode forbindelser til sentrum og prioriterer myke trafikanter og kollektivreisende.

Teamene har jobbet uavhengig av hverandre og sett på hvilke muligheter som åpner seg når nytt dobbeltspor skal bygges i Østfold og ny stasjon i Fredrikstad legges til Grønli.

Konsekvenser skal utredes grundig

De tre teamene har kun skissert noen av mulighetene for knutepunktet Grønli. Konsekvenser som kostnader, grunnforhold, berørte boliger og anleggsgjennomføring er ikke vurdert i dette oppdraget. Jernbaneverket og Statens vegvesen skal gjennom arbeidet med kommunedelplan utrede alle konsekvenser grundig. Først etter at dette arbeidet er gjort, har aktørene det nødvendige grunnlaget for å anbefale en løsning.

[img id="1"]

Innspill til planene

Jernbaneverket og Statens vegvesen skal utarbeide et felles planprogram for kommunedelplan for vei og bane på Grønli. Planprogrammet vil vise utredningskorridor, hvilke konsekvenser for miljø og samfunn som skal utredes videre og hvordan medvirkning skal foregå fremover. Første mulighet for å komme med innspill til planene er når planprogram for kommunedelplan legges ut på høring våren 2016.

Se parallelloppdraget i Byhallen

Samarbeidsgruppen skal i de kommende ukene gjøre en faglig vurdering av bidragene og gi en anbefaling til hvordan løsninger og ideer kan tas med i det videre planarbeidet. Parallelloppdragene og de faglige vurderingene skal stilles ut i Byhallen våren 2016.

Alle innspillene ligger ute på Jernbaneverkets nettsider.

REHABILITERING/16. august 2018

Den verdensberømte arkitekt: – Vi er nødt til å rehabilitere bygninger

Den verdensberømte arkitekten, Julien De Smedt, eier av JDS Architects blir en av de store foredragsholderne under lanseringen av Building Green i Oslo. Han oppfordrer til å rehabilitere allerede eksisterende bygninger og mener at det er denne veien vi må gå for å sikre en bærekraftig arkitektur- og byggebransje i fremtiden. Les hele saken

Til toppen